Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

THORVALD BINDESBØLL 1846-1908

​- En pioner i dansk design

Af Birgit Jenvold

Thorvald Bindesbøll på KoldinghuS >>

Thorvald Bindesbøll var en europæisk forgrundsfigur, der ud fra samtidens kunstneriske strømninger og indgående kendskab til tidligere epokers og andre kulturers kunst skabte sin egen stil. Han er Danmarks mest originale formgiver til dato og den danske kunstner, der mest nyskabende har beskæftiget sig med keramik og sølv. Bindesbøll satte nye standarder for kunsthåndværk, og han var førende i den designmæssige udvikling, der skete omkring århundredeskiftet. Han er Danmarks mest markante kunstner på ornamentikkens område, og han udførte tegninger til bl.a. møbler, bogbind og broderier - og hans værker er til stadig inspiration!

Vilhelm Hammershøi:

Thorvald Bindesbøll. 1901

MKH 605x2

Thorvald Bindesbøll - biografisk rids

Thorvald Bindesbøll fødtes i 1846 i en familie, der hørte til den københavnske kunstnerelite, og hvor faderen arkitekt M.G. Bindesbøll var i færd med at afslutte sit hovedværk Thorvaldsens museum. Thorvald viste allerede som barn et stort kunstnerisk talent og var livet igennem bredt kulturelt orienteret. I årene 1861-76 uddannede han sig til arkitekt på Kunstakademiet i København, men fik i løbet af sin virketid kun få byggeopgaver. Han tog desuden polyteknisk eksamen i kemi, hvilket givetvis fik betydning for hans kendskab til farver og glasurer i arbejdet som keramisk formgiver.

Siden barndommen havde Bindesbøll tegnet broderimønstre til sine søstre og andre kvindelige bekendte, men særligt fra begyndelsen af 1880erne, da han begyndte at interessere sig for keramik, kom der for alvor gang i hans løbebane som designer. Kunsthåndværket kom til at præge hele hans liv og favnede utrolig vidt i materialer og emner, i de sidste år dog med vægt på sølvet. På tidens store udstillinger opnåede Bindesbøll international anerkendelse i forskellige sammenhænge, både som formgiver og udstillingsarrangør, bl.a. på Verdensudstillingen i Paris i 1900.

Med kælenavnet "Bølle" og med mange anekdoter om hans særprægede liv og færden har Thorvald Bindesbøll desuden indskrevet sig i Danmarks kunsthistorie som en af de store personligheder, der sagde sin mening uden omsvøb og var kendt og elsket, frygtet og hadet for sine værker.

Stilen

Thorvald Bindesbølls originale ornamentik, der bl.a. var inspireret af japansk kunst, udvikledes særligt gennem arbejdet med keramik i løbet af 1880'erne, og i mange af sine arbejdstegninger foregreb han det 20. århundredes abstrakte kunst. Den nye stil kom også til udtryk i hans øvrige arbejder, og den evne til at udfylde en flade dekorativt, som han allerede havde som barn, blev udviklet til det uovertrufne. For Bindesbøll var ingen form og intet kunstnerisk motiv knyttet til et bestemt stof, og dermed var det en selvfølgelighed at overføre motiver fra et materiale til andre. Bindesbølls stil kendetegnes af eksperimenter med stramme og ofte asymmetriske kompositioner, der opleves som dynamiske harmonier.

Den stilskabende designer

Thorvald Bindesbølls billedsprog foregreb det 20. århundredes kunst, og hans alsidige talent blev benyttet i utallige sammenhænge. Bindesbølls arbejde med kunsthåndværk og kunstindustri blev banebrydende for udviklingen af Skønvirkestilen, den danske version af Art Noveau, Jugendstilen og Arts & Crafts bevægelsen, der lagde vægt på både kunstnerisk og håndværksmæssig kvalitet. Internationalt blev han i samtiden især anerkendt for sin bogkunst, og han deltog i verdensudstillingerne i de sidste årtier i det 19. århundrede. Mange kender i dag Bindesbølls stil bl.a. fra hans Carlsberg-øletikette, der stadig er i brug og har prydet milliarder af flasker. Karakteristisk for hans arbejde var en idealistisk stræben efter altid at opnå det bedste - såvel kunstnerisk, som når han skulle samarbejde med håndværkere. Da Bindesbøll og andre kunstnere med interesse for formgivning i 1880erne stiftede Dekorationsforeningen var det da også med det formål at forny og udbrede kunsthåndværket på industriel basis og derved gøre det til folkeeje.

Keramik

Thorvald Bindesbøll interesserede sig for keramik fra 1880. I tiden frem til 1906 nåede han at udføre flere hundrede keramiske arbejder og udviklede sin helt egen karakteristiske stil. Størstedelen af Bindesbølls keramiske værker er drejet af pottemagere efter kunstnerens anvisninger eller arbejdstegninger, hvorefter han selv dekorerede i det våde ler og påførte glasur. De første forsøg foregik i 1880 på Frauens Lervarefabrik sammen med vennen arkitekt Andreas Clemmensen. Herefter skiftede han til Johan Wallmanns værksted (1883-91), hvor han arbejdede sammen med en række kunstnervenner, og man dannede Dekorationsforeningen, der som gruppe udstillede kunstnerkeramikken. I somrene 1890 og 1891 opholdt Bindesbøll sig hos Kähler i Næstved, hvorefter han udelukkende arbejdede hos Københavns Lervarefabrik, der var overtaget af Wallmanns mestersvend G. Eifrig. I perioden ca.1901-08 tegnede Bindesbøll desuden et større antal keramiske brugsgenstande til seriefremstilling hos terracottafabrikken P. Ipsens Enke.​

Sølv - København

Thorvald Bindesbøll var fra 1897 til sin død 1908 mest optaget af at skabe sølvtøj. Det var kgl. hofjuvelér Carl Michelsen, der efter at være sat i spidsen for organiseringen af den danske deltagelse i verdensudstillingen i Paris 1900, engagerede Bindesbøll til at tegne sølvtøj for sit eget firma, A. Michelsen i København, Danmarks største sølvvarefabrik. I Paris præsenterede Bindesbøll henved 20 korpusarbejder: skåle, vaser og bægre, som vakte megen opmærksomhed både i Danmark og udlandet, og som på udstillingen blev købt af danske og udenlandske museer. Også efter Bindesbølls død har A. Michelsen fremstillet korpusarbejder efter hans tegninger.

Fra 1902 tegnede Bindesbøll tillige for to andre af landets førende sølvvarefabrikanter, A. Dragsted og P. Hertz, til sidstnævnte mest smykker og bestik. Men fra 1904 arbejdede Thorvald Bindesbøll næsten udelukkende sammen med Holger Kyster i Kolding.

Sølv - Kolding

Thorvald Bindesbøll lærte i 1904 den unge Kolding-guldsmed Holger Kyster at kende gennem dennes ældre broder, bogbinder Anker Kyster, og der udvikledes et nært samarbejde, der varede resten af Bindesbølls liv. I Kyster fandt han en håndværker, der forstod at omsætte sine ofte lidt henkastede tegninger til sølvgenstande af høj kvalitet. Herefter ophørte Bindesbølls samarbejde med andre sølvsmede, kun Rasmus Jensen i Horsens blev på Kysters foranledning inddraget i produktionen af bestik og smykker.

Efter Bindesbølls død fortsatte Holger Kyster med at arbejde efter hans tegninger og i hans ånd. Mange af de bestikdele, der bærer Bindesbølls og Kysters stempler er udført efter 1908. Endnu Holger Kysters efterfølger Jørgen Krogh i Kolding udførte bestik efter Bindesbølls tegninger.

Møbler

Thorvald Bindesbøll tegnede møbler fra begyndelsen af 1890'erne, og i mange tilfælde var der tale om bestillingsopgaver. En del af Bindesbølls møbler er først og fremmest præget af 1800-tallets såkaldte kunstnermøbler og brug af historiske stilarter, mens andre i højere grad udtrykker hans egen originale stil. Bindesbølls møbler var kendte i samtiden, og på Verdensudstillingen i Paris i 1900 vandt en række af dem Grand Prix. Han skabte desuden interiører bl.a. på herregården Bangsbo og hos kunsthandler Kleis i København, hvor han arbejdede med rummene og al deres inventar som helhedsbilleder.

Arkitektur

Thorvald Bindesbøll havde kun få opgaver som arkitekt og deltog forgæves flere gange i Kunstakademiets medaljekonkurrencer, før han i 1882 opnåede lille guldmedalje for et projekt til en badeanstalt i italiensk renæssancestil. Udover to herregårde i Sverige og enkelte villaer fik han kun opført få bygninger. Den udeblevne succes som arkitekt kan skyldes, at han havde for radikale ideer og ikke ønskede at gå på kompromis med udførelsen af sine planer. Et af hans arkitekturprojekter er dog blandt de mest kendte og elskede bygningskomplekser i Danmark, nemlig fiskepakhusene i Skagen, som er nogle af de mest æstetisk og funktionelt helstøbte bygninger fra perioden.

Bindesbøll inspirationer

Thorvald Bindesbølls arbejder har været en stor inspirationskilde for kunstnere og designere. Kendskabet til hans abstrakte værker er en væsentlig forudsætning for at forstå udviklingen af dansk kunsthåndværk og design i det 20. århundrede, og Kunstakademiet i København har siden 1981 uddelt den hæderfulde Thorvald Bindesbøll Medalje til mennesker, der har ydet en indsats af høj kvalitet inden for brugskunst og industriel grafik. I samtiden var Bindesbølls ven og elev Svend Hammershøi (1873-1948) blandt de kunstnere, der mest talentfuldt udviklede sit eget formsprog ud fra sit store forbilledes påvirkning. Også i dag ses inspirationen fra den store pionér i værker af fremtrædende kunstnere, der fortsat fascineres af hans værkers originalitet og moderne udtryk. Hver ny kunstnergeneration må forholde sig til Bindesbøll!

Thorvald Bindesbøll på Koldinghus >>

Læs også

Poul Dedenroth-Schou: Thorvald Bindesbøll - an Innovator of Danish Silver

Foredrag om Thorvald Bindesbøll ved seminar i Bröhan Museum, Berlin, oktober 2001

Dedenroth-Schou, Poul: The Silverworks of Thorvald Bindesbøll 1846-1908

Foredrag ved ICOM-ICDAD konference 2005: "Historicism, Neo-tradition and Retro-design" I Oslo, Nasjonalmuseet - Museum for kunst, arkitektur og design​

ÅBENT ALLE DAGE

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

Info om billetsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk