Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

J.B. HØFFDING CA. 1794-1873

Skibskaptajn Jens Brandt Høffding købte i 1847 sammen med stadshauptmand J.S. Borch slotshaven syd for Staldgården. 1850 overtog Høffding også Borchs andel af haven. Han udstykkede byggegrunde og fik 1856 anlagt en vej gennem haven, der blev opkaldt efter ham, ”Høffdingsgade”, nu Jernbanegade mellem Slotsgade og Fredericiagade.

Ukendt:

KAPTAJN JENS BRANDT HØFFDING (CA. 1794-1873). CA. 1840

Olie på træ, 37x30 cm.

Testamentarisk gave 1996 efter Gudrun E. Høffding, Esbjerg

MKH 864x1

Ukendt, Amsterdam:

Briggen Janus. 1837

Testamentarisk gave 1996 efter Gudrun E. Høffding, Esbjerg

MKH 864x2

Efter tidens skik er skibet gengiver flere gange på samme billede, nemlig i midten og til venstre. Skibet til højre er et engelsk orlogsfartøj med fem åbne kanonporte på bagbords side. Der er i øvrigt intet der tyder på en fjendtlig situation; søfolkene ombord på Janus er meget afslappede, optaget af at sejle deres eget skib.

Briggen "Janus af Vordingborg" var bygget i svensk Pommern i 1809. Ejer var proprietær Frederik Ludvig Hastrup til Rosenfeld (udenfor Vordingborg). Det fremgår af Københavns toldrulle, at skibet i 1814 afsejlede til Dansk Vestindien.

I 1826 står proprietær Hastrup stadig som ejer, og skibsfører er kaptajn Jens B. Høffding. 1826 indleder han en rejse fra Amsterdam til Havanna. Den rejse har han tilsyneladende udført flere gange, således nævnes han og "Janus af Vordingborg" i december 1833 ankom til Havanna fra Amsterdam. I 1838 er "Janus" atter på farten til Havanna, men nu med kaptajn Døllner som fører, ikke Høffding. Derefter synes skibet solgt til redere i Altona. Dets videre skæbne er ukendt.

Jens Brandt Høffding tjente sine penge på verdenshavene. Sejladsen på Vestindien var indbringende. Hvornår Høffding holdt op med at sejle, vides ikke. Han har tilsyneladende en tid ejet gården Refsø i Sommersted sogn ved Haderslev. Men Høffding har tjent mange penge, som han senere kunne investere i købet af Koldinghus slots urtehave.

​Kolding 1768

Udsnit af kort af H.G. Sonnin, stukket af J. Haas til Hans de Hofman og Jacob Langebek "Danske Atlas", der udkom i 1769.

MKH 634x52

Kortet viser den store slotshave syd for Staldgården, som Borch og Høffding købte sammen i 1847 og som Høffding overtog ejerskabet af 1850. 

Kolding 1858

Udsnit af kort fra Trap: Danmark, 1. udg.

MKH 634x55

Slotshaven er nu nedlagt, og Høffdingsgade er 1855-56 ført igennem grundstykket fra Persillegade (nu Slotsgade) til Klostergade (nu Munkegade/Fredericiagade). Gaden blev brolagt 1862.

Allerede da var bebyggelse på vej, idet tømrermester Skarbye 1851 havde opført de første bygninger i grundens sydlige del mod Sdr. Klostergade (nu Klostergade). 1856-57 opførtes Høffdingsgades første markante bygning, nemlig klubbygning for selskabet Enigheden på gadens nordside. En del af bygningen blev 1885 overtaget af Håndværker- og Industriforeningen, der 1889 opførte en teaterbygning, som hjemsted for byens teaterliv til en brand i 1943 ødelagde bygningen. Først i 1950 var en ny teatersal opført, der fungerede til Kolding Teater i 1991 blev opført som anneks til Hotel Scanticon (i dag Hotel Comwell Kolding).

1877 blev Høffdingsgade efter flere års debat forlænget til Akseltorvet under navnet Nygade. Men 1891 blev Nygade, Høffdingsgade og Jernbanevejen, der førte ned til statsbanestationen, omdøbt til det nuværende navn Jernbanegade.

​KAPTAJN J.B. HØFFDING

fotograferet ca. 1870

MKH 13044

Høffding var sammen med konsul H.H. Grau Koldings byggematadorer og spekulanter fra midten af 1800-tallet og en menneskealder frem. Høffding havde sikret sig slottets urtehave, H.H. Grau arbejdede vest for byen i det, der stadig benævnes Konsul Graus Gade-kvarteret. I starten har de tilsyneladende arbejdet sammen, men i sagen om gadegennembruddet fra Høffdingsgade til Akseltorvet skiltes de.

Høffding fungerede desuden som pengeudlåner. F.eks. til guldsmed Gotfred Christian Heinrich, der 1844-56 drev guld- og sølvsmedeforretning sammen med Johan Christian Nielsen på Akseltorvet. 1858 lånte Heinrich et større beløb, hvormed han købte Nielsen ud af ejendommen og partnerskabet. Høffding fik pant i ejendommen; pantet blev indløst rettidigt i 1867 (dokumenter i Museet på Koldinghus MKH 155x3 og 155x5).

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk