Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

CHRESTEN BERG 1829-1891

Chresten Berg var uddannet lærer og blev 1851 ansat som privatlærer i Starup. 1852-1861 var han lærer ved Borgerskolen i Kolding, hvor han var grundlægger af Teknisk Skole til uddannelse af unge til håndværk. 1861 flyttede han fra Kolding, men var 1865-1891 folketingsmand for Venstre, valgt af Kolding-kredsen. Han var Folketingets formand 1883-87 (dog suspenderet 25.1-24.7 1886 p.gr. af fængselsophold). Han opnåede tidligt en førende position i Venstre og var blandt Folketingets mest indflydelsesrige politikere. 1884 førte han Venstre frem til en stor valgsejr under devisen ”Gå aldrig på akkord med uretten”. Alligevel fortsatte Højreregeringen, der i årene 1885-1894 regerede på dekreter og provisoriske finanslove.

1871 grundlagde Chresten Berg Kolding Folkeblad og i 1874 Frederiksborg Amts Dagblad. I 1880erne grundlagde han en række aviser i jyske købstæder, der i mange år var samlet som De Bergske Blade.

Chresten Berg døde 1891, og hans ligfærd i Kolding blev et folkeopbud uden lige i byens historie. Han ligger begravet på Kolding Gamle Kirkegård på Tøndervej.​

Johannes Ottesen (1875-1936):

Chresten Berg (1829-1891). 1932

Olie på lærred

Købt 1953. Tidligere i Otto Andrups samling

Forarbejde til maleri 1932 i Frederiksborgmuseet

MKH 15068

CHRESTEN BERGS LOMMEUR

Gave fra C. Bergs arvinger

MKH 13372

Indgraveret i kapselen: "Til Folketingsmand Berg fra Vælgerne i Vejle Amts 2. Valgkreds"

Uret var en gave til Chresten Berg og Maren Berg ved deres sølvbryllup i maj 1886 på et tidspunkt, hvor Berg selv sad i fængsel.

Årene 1884-94 kaldes ofte for "provisorietiden", idet højreregeringen med konseilspræsident J.B.S. Estrup i spidsen regerede imod Folketingets venstreflertal på dekreter og provisoriske finanslove. Det var en tid med voldsomme politiske spændinger og modsætninger. Under et politisk møde i Holstebro i 1885 nægtede Berg at sidde på podiet sammen med den stedlige politimester, hvilket ellers var krævet af Indenrigsministeriet. Politimesteren blev derfor med tvang fjernet fra podiet af to Berg-tilhængere. Som den formodede ophavsmand blev Berg tiltalt og i januar 1886 af Højesteret idømt seks måneders fængsel. Som formand afløstes han i fængselstiden af Sophus Høgsbro. Hans løsladelse gav anledning til store demonstrationer, men allerede senere samme år måtte han trække sig som formand for partiet, og han mistede politisk indflydelse, bl.a. fordi han indgik et forlig med højreregeringen.​

Erindringsjeton for Chresten Berg 1886

Gave 1982 fra Tage Christensen, Kolding

MKH 284x1

Indskrift på forside: C. Berg - Folketingets Formand - d. 24. Juli 1886 - til Erindring f. Udholdenhed Seier

Indskrift på bagside: Lige for Alle - 2 x V Venstre (for Rigsdagens to venstrepartier) - Frihed Arbejde og Ret - Vi staae paa Lovens Grund og har en ren Samvittighed.

Den viste jeton fremstillede Green så til afløsning af lykkemønten, men da stemplet sprang ved første slag, lappede han stumperne sammen ved et indlæg, hvorved der fremkom et økseformet felt (bag museets påmalede nummer).​

​I anledning af Bergs løsladelse af fængslet blev der hos guldsmed C.E. Green, København, bestilt en jeton, der var bestemt til at bæres som emblem ved venstrefesten i Helsingør. Men da stemplet sprang efter prægning af tre eksemplarer, måtte denne anvendelse opgives. I et forsøg på at tjene omkostningerne ind fremstillede Green en lykkemønt, som han håbede på at kunne sælge til Bergs tilhængere, men han var uheldig og graverede en stavefejl: MØNDT i st.f. MØNT), hvorfor kun få mønter blev præget.​

Knud Gamborg (1828-1900):

Chrestens Bergs begravelse 3. december 1891

Tegning

Gave 1982 fra Tage Christensen, Kolding

MKH 284x10

Chresten Bergs ligtog i København og i Kolding blev en meget stor begivenhed. Tusinder af mennesker, i Kolding måske op mod 30.000 mennesker. En højremand i Kolding udtrykte det, at det var "som om en konge blev stedt til hvile". Knud Gamborgs tegning viser ligtoget i København, hvor kisten førtes fra Helligåndskirken til Hovedbanegården.

Egekrans af sølv fra Chresten Bergs båre

sendt af Folketingets medlemmer

Gave fra C. Bergs arvinger

MKH 12354

Indskrift: C. Berg 1865-1891 - Fra Folketingets Medlemmer

Fra mange sider blev Chresten Berg hyldet. Hans båre var udsmykket med egekranse og blomstergrene af sølv. Således den her viste, som er sendt af Folketingets medlemmer.

Chresten og Marie Bergs gravsted

på Kolding Gamle Kirkegård afd. B nr. 11-16

Rasmus M. Andersen (1861-1930):

Chresten Berg. 1906

Bronze

Inskription på sokkelen: "Gå aldrig på akkord med uretten".

Chresten Berg tjente som folketingsmand for Kolding gennem en menneskealder. En statue af ham blev opstillet i 1906 på Banegårdspladsen, hvor den afsløredes i overværelse af næsten lige så mange mennesker, som deltog i hans ligfærd.

Men ligesom Berg levede en omskiftelig tilværelse, således har også hans statue oplevet omvæltninger. I 1989 blev den i forbindelse med en omlægning af Banegårdspladsen flyttet og genopstillet uden sokkel. I 1994 kom Chresten Berg efter mange henvendelser fra byens borgere dog tilbage på sin oprindelige sokkel efter endnu en flytning.

​Mindeblad for Chresten Bergs begravelse i København og Kolding 1891
MKH 12778

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk