Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

KARL GUSTAV HANSEN 1914-2002

Af Poul Dedenroth-Schou, museumsdirektør

“Selv mennesker, der er rationalistiske og funktionalistiske i deres tilværelse har godt af at omgive sig med festivitas indimellem. Sølvet og blomsterne på det festdækkede bord er med til at bringe glæde og stemning ind i livet, og sølvsmeden vil gerne have, at de ting, han fremstiller, bruges - når blot de bruges med nænsom kærlighed. Det bliver tingene nemlig kun smukkere af”. Sagt af Karl Gustav Hansen i et interview i 1956.

Karl Gustav Hansen fødtes i Kolding 10. december 1914 som søn af sølvsmed Hans Hansen (1884-1940). Han kom efter eget ønske i lære som sølvsmed i 1930. “Jeg blev sølvsmed fordi min far var sølvsmed. Havde han været snedker, var jeg rimeligvis blevet snedker. Er man opvokset i et håndværkspræget hjem, er det kun naturligt, at ens interesser falder indenfor håndværkets områder”, sagde han i det samme interview.

Foto: Poul Ib Henriksen​

I 1930 havde Hans Hansen lige startet et korpusværksted, hvortil man hentede en ung korpussmed fra Georg Jensen i København. Han skulle oplære den unge KGH. Det blev aktive læreår, bl.a. kirkesølv til Nørre Bjert kirke ved Kolding. Og det inden han i 1934 aflagde sin svendeprøve, en tekedel med fyrfad, der nu findes i Museet på Koldinghus. Arbejdet belønnedes med fagets højeste udmærkelse - sølvmedalje.

Fra 1936 til 1938 var KGH optaget på Kunstakademiets billedhuggerskole hos professor Utzon Frank. Uddannelsen afsluttedes med en tre måneders studierejse til Italien. Billedhuggeruddannelsen giver sig tydelige udslag dels i de smykker, han skabte i disse år, dels i udformningen af korpusarbejderne.​

Friis Fotografi

I 1940 døde Hans Hansen uventet kun 56 år gammel. Kun 25 år gammel overtog Karl Gustav Hansen ledelsen af virksomheden. Tiden var vanskelig, landet var besat af tyske tropper. En del af afsætningsmarkedet var man afskåret fra, og råvareleverancer var svære at opnå. Der måtte tænkes utraditionelt for at skaffe sølv til produktionen. Gammelt sølv skulle afleveres, hvis man ønskede at købe nye arbejder.

Efter befrielsen var KGH hurtigt i USA for at genoptage firmaets gamle kontakter, og for at købe sølv. Hjemrejsen skete i februar 1946 og foregik i den første passagermaskine, der krydsede Atlanten New York - København. Der skulle ske noget - og det hurtigt! Det var først og fremmest bestikproduktionen, der skulle bære virksomheden.

Karl Gustav Hansen var den altdominerende designer af smedjens korpusarbejder, og hans sikre hånd kendetegnede smedjen. I 1953 hentede Karl Gustav Hansen en nyuddannet guldsmed til fabrikken, Bent Gabrielsen, der skulle stå i spidsen for smykkeproduktionen, men som senere blev driftleder for hele virksomheden. Gabrielsen skabte til Hans Hansen Sølvsmedie mange smykker, enkle og rene i linierne, som sammen med bestikproduktionen gav smedjen en profil, der var kendetegnet ved sikker smag og kvalitet. Gabrielsen forlod sølvsmedien i 1969 for at etablere eget værksted.

I 1962 ansattes en administrerende direktør, Ole Hartmann Berg, for at give Karl Gustav Hansen mere tid som kunstnerisk leder og designer.

Efter endt studentereksamen ønskede sønnen Hans (f. 1946) at følge i de fædrene fodspor og få en uddannelse som sølvsmed. Det blev til et års læretid i Kolding, et år hos A. Michelsen og et år hos Georg Jensen, hvorfra han aflagde svendeprøve. KGH og Hans udviklede et nært samarbejde om sølvet, og da arvefølgen i firmaet syntes sikret besluttede Birte og Karl Gustav Hansen i 1970 at realisere en længe næret drøm, nemlig at flytte langt væk fra smedjen for at få fred til det kreative. Derfor flyttede de til Schweiz. Men allerede i 1972 døde Hans efter en kort tids sygdom.

Tabet af Hans var et voldsomt slag for Karl Gustav Hansen. Han kastede sig ud i nye opgaver, bl.a. samarbejdet med en række af verdens førende billedhuggere, heriblandt Henry Moore og Giacomo Manzù, der skabte en serie sølvskulpturer, ‘Ars mundi argentea'. Samtidig tvang oliekrisen verden ud i voldsomme konjunktursvingninger med stærkt stigende guld- og sølvpriser til følge, og op gennem 1970'erne fordyredes sølvtøjet bl.a. på grund af spekulation i stigende råvarepriser, hvilket førte til svigtende afsætning. Oven i dette kom en ekspropriation af grunden i Mazantigade. Postvæsenet skulle udvide, derfor måtte sølvsmedjen flytte til industrikvarteret på Platinvej. Alt i alt vanskeligheder, som var uoverstigelige. I 1982 blev sølvsmedjen overtaget af pensionskasserne, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og Guldarbejdernes Fagforbund. Senere blev Hans Hansen Sølvsmedie overtaget af ‘Royal Scandinavia'-koncernen, og er nu en del af Georg Jensen Sølvsmedie.

Årets korpus 1984. Friis Fotografi

Karl Gustav Hansen nærede gennem hele sit liv stor interesse for Museet på Koldinghus, der i dag besidder den vel nok største samling af hans sølvarbejder. I 1994 viste museet en stor retrospektiv udstilling med arbejder fra hans arbejde gennem 50 år. Karl Gustav Hansen døde 21. december 2002. Da havde Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus i 2001 indstiftet en pris, der bærer Karl Gustav Hansens navn, som skal opmuntre og belønne danske sølvsmede til fortsat at arbejde med det håndværk, der betød så meget for Karl Gustav Hansen.

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk