Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Outsider art på slottet

Udstillingsperiode: 4. november  2018 -  til 2. december 2018

Outsider Art

Af udstillingskurator på Koldinghus Anni Nørskov-Mørch

Når kunst stammer fra ydersiden af den konventionelle kunstverden kaldes den outsiderkunst. Outsiderkunst er den kunst, der er skabt af en kunstner, der i sit liv på den ene eller anden måde befinder sig ”udenfor”: den autodidakte kunstner og kunstnere med et mentalt eller fysisk handicap eller en sindssyg-dom eller en kunstner, der lever på kanten af det almindelige samfund. Betegnelsen outsiderkunst kan også bruges om kunst, der uanset kunstnerens baggrund udtrykker sig umiddelbart, spontant og uafhængigt af den kunstneriske kanon.

I første halvdel af 1900-tallet bragte surrealisterne psykiatriske patienters uskolede kunst ind i kunstverdenen. Surrealisterne lod sig inspirere af det spontane og uspolerede udtryk, der fik det franske navn ”Art Brut” – rå kunst. Mange af de mest berømte og fejrede Art Brut-kunstnere kendte ikke selv betegnelsen og forestillede sig ikke nogensinde at dele deres arbejde med nogen. Deres skabertrang stammede fra kunstnernes eget indre liv eller et privat univers, der var helt uafhængig af den omverden, der siden har fundet stor inspiration i denne kunst.

Siden 1972 er outsiderkunst blevet det mest anvendte ord, der i dag dækker langt flere typer kunstnere, også uddannede kunstnere og kunstnere, der fuldt ud er en del af et fællesskab. Outsiderkunstens mange forskellige udtryk er dog stadig fælles om ikke at lade sig styre af modestrømninger eller kunsthistorien og finder sin styrke i en radikal originalitet.

Outsiderkunst definerer man altså ved at sige, hvad det ikke er. Det er det, der udfordrer, hvad man normalt forstår ved kunst. Det er kunst uden for Kunsten. En slags ”udkantskunst”. Men udkanten er jo kun udkant for den, der ikke bor der. Så skulle man definere outsider-kunsten ved at sige, hvad det er - frem for at sige, hvad det ikke er - så kunne ”outsider” måske blive skubbet ud over kanten til fordel for ”indefra” eller ”ligefrem”.

​​Design & produktudvikling

Af leder af kunstskolen Nordhøj Stine Ofelia Kildevang

Udover vores kontinuerlige udstillings-arbejde, arbejder vi på Kunstskolen også med produktudvikling samt produktproduktion. Produkterne er bredt definerede, og kan være alt fra et konkret samarbejde med en virksom-hed til produktion af unikaer.

På skolen har vi blandt andet et godt og fortløbende samarbejde med Kulturforum Würth, som indtil videre blandt andet har inkluderet at vi sammen har produceret en mulepose med motiv af en tegning af en af skolens elever. En mulepose, der fik så stor succes at virksomheden Launis efterfølgende købte sig ind på designet og indgik et samarbejde med os om et genoptryk af posen.

Udover muleposen, har vi i 2018 indledt et samarbejde med Galleri Nordenvind om design samt produktion af et sæt spillekort, hvor hvert motiv er håndtegnet af en af skolens elever. Desuden løser vi på skolen løbende grafiske opgaver for eksterne kunder som for eksempel udarbejdelsen af plakater, flyers og lignende.

I 2018 var det blandt andet et større maleriarbejde til et plankeværk i Kolding midtby, en plakat til begivenheden ”Kultur for folket”, som fandt sted i juni måned i Nicolai for børn i Kolding, en udstillings-plakat for udstillingsstedet Retfærdigheden i Sæby og en fødselsdagsplakat for Kulturhuset Levisonsvej i Kolding.

Ligeledes lavede kunstnere fra Det arbejdende Atelier eksempelvis ”Årets Kulturpriser” for Kolding Kommune i 2017.De eksterne opgaver vægtes på skolen, da de giver elevernes arbejde en relation og forankring i det omkringliggende samfund.

På skolen anser vi vores egne produktioner som en god modvægt til de bundne opgaver, da de højere grad er baseret på fri skabelse og udvikling. 

UDdannelsen

Af leder af kunstskolen Nordhøj Stine Ofelia Kildevang

På Kunstskolen optages elever løbende på baggrund af deres kunstneriske evner samt motivation for kunstnerisk udvikling.

For at blive optaget på skolen, skal man først i en måneds praktikforløb, hvor man som kommende elev får mulighed for at afprøve skolens struktur, undervisning samt gruppe inden man beslutter sig for at starte det 3-årige uddannelsesforløb.

Undervisningen er i høj grad individuelt tilrettelagt og sigter imod en personlig kunstnerisk udvikling, som fører til en stærk individuel kunstnerisk signatur. Der tages løbende stilling til i hvilken retning, hvilke redskaber, teknikker samt materialer der individuelt giver mening at arbejde med for den enkelte elev.

Målet med undervisningen er, at den enkelte elev dygtiggøres og styrkes hen imod en selvstændig kunstnerisk identitet. Således er rådgivning, samt vejledning mellem underviser og elev, fundamental for skolens målsætning.

Derudover tilbyder skolen fælles projekter, samt fælles undervisning, i det omfang det skønnes meningsfyldt for det pågældende hold af elever.

Fælles ture til kunstmuseer, atelier, biblioteker samt andre relevante steder er en obligatorisk del af det at gå på skolen, da vi tror på, at det at forholde sig til andres arbejde er en vigtig del af at udvikle sit eget arbejde.

​Udover undervisning har skolen det overordnede mål altid at arbejde på synliggørelse og anerkendelse af elevernes arbejde. Det betyder at skolen kontinuerligt arbejder på at udvikle og styrke eksterne samarbejder med relevante aktører. Det være sig gallerier, virksomheder, museer, kunstnere, designere med flere.

Når en elev har gået på skolen i 3 år, tages eksamen ved en ekstern censor. I 2018 er det, som de foregående år, ved en censor fra Kolding Designskole. Elever bruger det meste af det givne kalenderår til at forberede sin eksamen, som både indeholder en kunstnerisk del samt en formidlings del. Således er det at træne præsentation af eget arbejde en vigtig del af uddannelsen på skolen.

Vi tror på, at god kunst bliver endnu bedre ved god formidling af den.

​​

Undervisningen på skolen varetages af kunstner Stine Ofelia Kildevang samt designer Sisse Falster.

ÅBENT ALLE DAGE

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

Info om billetsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk