Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

zIMMER FREI

Unge danske kunstnere genopdager koldinghus

4 OKTOBER 2014 - 30 NOVEMBER 2014

Koldinghus har igennem århundreder været beboet af utallige konger, prinser, adelige, lensmænd, embedsmænd, bygmestre, soldater og tjenestefolk. Alle har de sat deres helt eget præg på bygningen og gjort den til det, den er i dag: En arkitektonisk perle og et autentisk stykke Danmarkshistorie.

Med udstillingen ZIMMER FREI fortsætter Koldinghus traditionen. Koldinghus har haft ’ledige værelser’, som de har bedt 17 yngre danske kunstnere om at indtage med deres kunst. På én betingelse: At de bruger slottet, dets historie og samlinger som inspiration.

JAKOB TÆKKER

Værk: Planet Purgatory. 2014

Videoinstallation i endeløs sløjfe projiceret på en kugle. Tilværelsens absurditet og tab af kontrol er tilbagevendende temaer i Jacob Tækkers værker, der kombinerer video, computerteknologi og performance. I værket Planet Purgatory blandes begreber fra flere forskellige kilder, der beskriver begrebet purgatory

(skærsilden). Dette bliver til et sammensurium af udsagn, der sammenstiller alt fra »den store lidelse« til populær kulturens forestilling om »den daglige skærsild«.

http://www.jacobtaekker.com/

NANA BASTRUP og MATVEY SLAVIN

Værk: Enfants Terribles – Laufbilder. 2014

Fotomaterialet fra vores tidligere udstillinger og af Kirkesalen er monteret manuelt og digitalt med fantastiske figurer, fragmenter og linjer. Derved opstår en nyiscenesættelse af den dramatiske historie om branden og Koldinghus’ forfald.

De udstillede værker er trykt på reklamebannere og minder om gobeliner.

De refererer altså ikke kun til samtidens massekultur, men tager også et spring tilbage til datidens hofkultur.

http://www.info-enfantsterribles.de/

NIELS PUGHOLM

Værk: Skeer. 2014

100.000 DUNI plastikskeer ligger spredt på gulvet mellem museets montrer med sølvtøj af Thorvald Bindesbøl og Svend Hammershøi.

Sølvtøjet i Koldinghus’ samling har været og er stadig forbeholdt en eksklusiv elite – langt fra de fleste danskeres hverdag.

Plastikskeen repræsenterer lavkvaliteten og det masseproducerende forbrugssamfund, som vi er en del af. Men plastikskeen repræsenterer også det folkelige og det, vi kender.

Værket Skeer er en kommentar til distancen mellem det erfaringsbundne og det, der er kommet på afstand pga. klasse, værdi og status.

http://www.nielspugholm.dk/

LOTTE AGGER

Værker: Fra Tid til Anden. 2014

Værkerne udstilles i Riddersalen, i Sydfløjens kælderetage og i galleriet mellem Riddersalen og Rum 16.

Fra Tid til Anden parafraserer over Koldinghus’ historie, nuværende arkitektoniske udtryk og den måde hvorpå historien iscenesættes.

Værkernes medie er fotografiet. Motivverdenen er henfald og ombrydning i landskabet omkring Koldinghus, og henfaldets iboende fortællinger om tid. Formen er kamerabaserede montager, foto-malerier, bygget op af visuelle udtrykselementer fra det nutidige fotografi og det historiske maleri. Billederne er åbenlyst bearbejdede

– både »de digitale penselstrøg«, de fysiske penselstrøg i malerierne, krakeleringerne og reflekserne fra blitzlys er eksplicitte visuelle elementer i et dialogisk modsætningsforhold – ligesom murværket og limtræssøjlerne på Koldinghus.

http://www.lotteagger.dk/

DAN STOCKHOLM

Værk: Kongernes konge. 2012

Håndblæst glas, luft fra trompetfremførsel af Kongernes Konge spillet af en trompetist fra den Kongelige Livgardes Musikkorps.

Kongernes Konge er skrevet af løjtnant Adolph von der Recke under optakten til Treårskrigen 1848-1850 og hed oprindelig Bøn for Danmark. Sangen blev sunget første gang ved en koncert i Tivoli den 16. september 1848.

Samme år havde slesvig-holstenerne krævet fri forfatning og optagelse i Det Tyske Forbund. Kravet blev afvist, og danske soldaterblev sendt til Slesvig. Sangen spilles i dag af den Kongelige Livgardes Musikkorps, hver gang en dræbt dansk soldat vender hjem.

NINA SAUNDERS

Værk: Fox with Issues. 2012

Nina Saunders er mest kendt for sine installationer, der transformerer møbler og tekstiler til organiske skulpturer med menneskelige egenskaber. Hendes værker er joviale og humoristiske, men giver alligevel stof til eftertanke. I værket Fox with Issues bliver vi stillet ansigt til ansigt med en mentalforstyrret ræv, der deler sine problemer med en ikke-tilstedeværende psykiater.

Ræven spreder desperat sine kløer og skærer en grimasse, og man stiller sig uvægerligt det spørgsmål, hvorfor ræven har søgt hjælp?

http://www.ninasaunders.eu/

SØREN BEHNCKE

Værk: Tallerkenneger. 2014

I det 19. århundrede var blackface-tendensen, hvor hvide skuespillere blev transformeret til »den anden« med brændt kork og kakaoolie, kilde til humor på verdens film- og teaterscener m.m. Så sent som i det danske lystspil Styrmand Karlsen fra 1958 spiller Karl Stegger fandango som den sortsværtede politichef og menneskeæder, der med naivistiske gestikulationer, gevandter og udtale placerer sig på skuldrene af denne tradition, som først senere førte til rødglødende debatter om racisme og etik.

Steggers inkarnation af den store, grumme negermand er afsættet for værket, et 1:1 vitrineskab i pap, som placeres i direkte forlængelse af Koldinghus’ samling af fajance og porcelæn.

http://www.v1gallery.com/

MIA HELMER

Værk: Knausgård i bikini – A Library of one’s own. 2014

I bibliotekssalen på Koldinghus har jeg installeret en ny bogsamling. Samlingen består af tegnede kopier af 100 bogforsider. Det eneste, der adskiller kopien fra originalen, er, at jeg har skiftet forfatterens køn. Det er dog ikke en uvæsentlig detalje. Jeg er fascineret af forestillingen om Knausgård i bikini og Hemmingway i korset. Eller sagt på en anden måde:

Hvad gør det ved vores forståelse af værket, at forfatteren bliver tildelt et andet køn? Mit utopiske mål er at kopiere alle bøger i verden. Her er de første 100. Udvalget er tilfældigt og personligt, men jeg håber, at forestillingen kan vokse videre hos den, der oplever værket.

Kontakt: miahelmer@gmail.com

ANDERS WERDELIN

Værk: 1:1. 2014

Min installation er et værktøj, som med sine fingerskruer og gennemskuelige betjening tilsyneladende stiller sig til rådighed for publikum. Det er en iscenesættelse af en mulig og meget unødvendig! – handling: at genskabe en del af Koldinghus’ mur. Værket spiller dermed sammen med stedets særegne restaurering, hvor man har ladet de gamle murstensmure stå som en ruin og bygget en skal af træ henover. Grænsen mellem nyt og gammelt springer i øjnene. Mit arbejde berører den gamle mur og genopfører den inde på det nye trægulv. Eller sagt på en anden

måde: Den genfortæller det gamle inde på det nye.

http://www.anderswerdelin.dk/

MIE LUND HANSEN

Værk: Et punkt eller en partikel er nuldimensionel. 2014.

Med udgangspunkt i ruinen og museet Koldinghus, er Et punkt eller en partikel er nuldimensionel en rumlig installation, hvor værkets elementer kan opleves som en collage af materiale og idé. Installationen er et nedslag i en fortsat undersøgelse af materialer, værdi, perception og krop. Her peges på en bagvedliggende struktur og forståelse, som er grundlæggende for et materiales værdi og anvendelse.

Spørgsmålet om vores evne overfor den fysiske virkelighed bliver central. Partikel for partikel. Element på element. Udgør installationen et billede på en materialitet, hvis dimensioner ikke kun er fysiske.

mielundhansen.com

NANNA RIIS ANDERSEN

Værk: Åben side CONVEX m/ skrogmateriale. 2014

Åben side CONVEX m/ skrogmateriale tager udgangspunkt i Koldinghus som en kompleks krop, der er blevet nedbrudt og genopbygget adskillige gange igennem tiden. Med bygningens fysiske historie i fokus italesættes kroppens funktioner, former og åbninger. Værket indgår i et balance- og afhængighedsforhold med bygningen, og skulpturens lag kan ses som stadier af en helingsproces.

Værket består af materialer som latex og gazekompres, der blandt andet er genkendelige i forbindelse med sårbehandling. Åben side CONVEX m/ skrogmateriale præsenterer en ambivalens mellem det forførende og det frastødende, og centrerer sig om kroppens og materialernes forgængelighed.

http://www.nannariisandersen.dk/

TIMO ANDERSEN

Værk: Dorothea. 2014

Christian 3.’s dronning Dorothea er en interessant personlighed. Selvom hun i dag er omgærdet af en del mystik, fremstår hun utrolig menneskelig – et kaotisk følende menneske. I mit bidrag har jeg forsøgt at male fortiden ved at trække på historiske dokumenter om enkedronningen. Ved at rette opmærksomheden på det liv, der blottes i ansigtets oval har jeg søgt at skabe en personlighedsskildring – en nutidig psykologisk karakteristik af den portrætterede.

http://www.timoandersen.dk/

MICHAEL WÜRTZ OVERBECK

Værk: FROM X TO Y. 2014

Videoværket FROM X TO Y kredser, ikke ulig kulturhistoriske museer, om en søgen efter sandheder og uanfægtelige fakta. Det kulturhistoriske museum leverer erkendelser baseret på faktuelle genstande, der så udsættes for forskellige historiske fortolkninger. Via dette forsøges at skabe en kollektiv fortælling om fortiden, som samtidig forsøger at sige noget om samtiden; hvem vi er som mennesker, og hvad vi kommer af. I videoværket manifesterer en nagende tvivl sig i forhold til menneskets søgen efter sandheder, de eksistentielle aspekter af menneskets væren og livets forgængelighed, tilfældighedernes absurditet, individets perception af virkelighed og om man reelt kan snakke om eksistensen af sandheder.

http://www.michaelwurtzoverbeck.dk/

ESKE REX

Værk: RETRIUM. 2014

RETRIUM er en konstruktion udformet som en minimal arkitektur, som de besøgende både skal gå omkring og ind i for at opleve.

Værket er tænkt som en reference til Koldinghus som fæstningsværn og til branden, der lagde borgen i ruiner. Men det er også tanken at fortælle en historie om noget mere universelt; om naturkræfter, tilstandsskift og modsætningsforhold. Ofte forsøger mennesker at forskanse sig mod ydre kræfter, men tit er det indefra, at de virkelige udfordringer kommer. Værket indeholder en modsatrettet kraft, hvor det indre og ydre har to vidt forskellige sanselige og rumlige virkninger.

http://www.eskerex.com/

ANDERS SCRMN MEISNER

Værk: 6 øjeblikke. 2014

Et ægte drama indeholder altid én skelsættende begivenhed. Et enkelt øjeblik, der med et brag ændrer livets hastighed og bane frem mod livets afslutning. For Anna Sophie Reventlow (1693-1743) skete dette inden for Koldinghus’ tykke mure. Ved et maskebal i 1711 mødte hun Frederik 4. (1671-1730), som forelskede sig i hendes efter sigende intense og næsten sorte øjne. Dette maskebal, dette møde med kongen, ledte til et dramatisk liv, der sluttede ensomt og langt fra Koldinghus.

I mine 6 malerier har jeg portrætteret seks hovedbegivenheder i Anna Sophie Reventlows liv. En kvinde, hvis liv var evigt mærket af et besøg på Koldinghus.

http://www.scrmn.com/

ANNA BAK

Værk: A congruous variety of pieces or parts

Værket tager udgangspunkt i restaureringen / konverteringen af slotsruinen til den nuværende bygning. Med inspiration fra egespånerne fra ydermuren i Sydfløjen er hundredvis af små stykker læder skåret ud i hånden og flettet sammen til at danne et tæppe, der understreger den dramatiske højde i salen. Patchwork-teknikken kommenterer også på selve ideen om at rekonstruere eller restaurere; at sætte dele op mod hinanden og lappe sammen til en større helhed.

I valget af læder som materiale skaber værket også referencer til middelalderens brug af læder i håndværk og som pansring i arbejds- og krigsdragter.

http://www.annabak.dk/

ULLA BECH-BRUUN

Værk: Panser. 2014

Andre mennesker er farlige. De mener ting. De føler ting. De kræver ting. De ser og mener og føler og kræver og lyster. Med et Panser er du i sikkerhed. Med et Panser nyder du pladerustningens bevægelsesfrihed og er samtidig beskyttet af dit bløde indre. Med et Panser er du feminin og frygtløs. Bemærk: Du har brug for andre mennesker til at i- og afklæde dig et Panser.
HTTP://WWW.ULLABECH-BRUUN.DK

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk