Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Gaver, fund og nyerhvervelser 2006

10 FEBRUAR 2007 - 9 APRIL 2007

Udstillingen er en præsentation af de genstande, museet har erhvervet eller fået i løbet af 2006. De kommer til at indgå i museets samlinger og vil på den måde være med til at fortælle Koldings historie for eftertiden. De indkomne genstande spænder vidt: fra mønter, møbler og malerier til komfurer, kornsække og legetøj.

Byens virksomheder i forandring

I det forløbne år har vi modtaget genstande fra to af Koldings gamle og markante virksomheder, nemlig Kolding Gasforsyning og Kolding Omegns Foderstof- og Gødningsforening, KOF & G. Begge er nu fusioneret med andre selskaber, en fusion der har resulteret i ”oprydning” i gamle arkiver og gemmer som er kommet Koldinghus' samlinger til gode.

Fra førstnævnte har vi modtaget en lang række genstande fx måleapparater, komfurer, vandvarmere og gasvarmeovne, der fortæller historien om bygassens distribution og brug i Kolding gennem årene fra 1861 til 2005, hvor Bygas-delen af gasværket lukkede ned. Af de mange spændende ting vises på udstillingen en bruser med gasopvarmet vandtank. Bruseren er fra slutningen af 1800-tallet eller begyndelsen af forrige århundrede, og har en meget stor messing tank, der har kunnet rumme adskillige liter vand til overbrusning af familiemedlemmer i en af Koldings førende borgerfamilier. Desværre ved vi ikke hvilken. Den store samling af genstande fra KG vil i løbet af vinteren blive uddeponeret på Danmarks Gasmuseum i Hobro, hvor de vil komme til at udgøre en væsentlig del af deres nye udstilling, der vil kunne ses fra slutningen af 2008.

KOF & G har rødder tilbage til 1883, hvor Koldings blev første foderstofforening oprettet. Foreningen undergik strukturforandringer flere gange, hvoraf den seneste, nemlig opkøbet af Sydvestjysk Andel i 2005 har betydet at kontorerne i Kolding blev nedlagt. Herfra har vi så fået forskellige kornsække med firmalogo samt en række bøger, der vil indgå i Koldinghus' håndbogsbibliotek, der er tilgængelig for alle – dog ikke som hjemlån, men her på museets læsesal.

En flittig koldingensisk datter

Museets samling af Otto Wang bøger og genstande er i årets løb blevet styrket ved hele to forskellige donationer. Otto Wang forfatterpseudonym for Poul Frost-Hansen, der udgav en lang række af noveller eller korte romaner, hvoraf den første, Livet dér!, udkom i 1907. Poul Frost-Hansen blev født i Kolding d.27.4.1887 som søn af boghandler Christian Hansen og Juliane Frost. Efter at være blevet udlært boghandler i fødebyen tog han i 1909 til Paris, hvor han arbejdede som boghandlermedhjælper i tre år. I 1912 vende han tilbage til Kolding, hvor han slog sig ned og ernærede sig som boghandler frem til 1931. Sideløbende med boghandlen fik han tid til at skrive og det blev til mange noveller og erindringer i tre bind først udkommet i 1941 og frem, om dagligdagen, foreningslivet og kendte personligheder i Kolding i tiden omkring 1900. Det er bl.a. andet forfatterens egne eksemplarer af disse bind sammen med flere håndskrevne manuskripter til noveller, bl.a. Yvonne fra 1908 – ligesom vi også er blevet begavet med forfatterens signetring, nonokel og sølvknappede stok, som han benyttede, når han promenerede i Koldings gader. Poul Frost-Hansen var endvidere en ivrig samler og kender af ekslibris, redaktør af et tidsskrift, som udkom fra 1918-20, om emnet og var endelig medstifter af Dansk Ex-libris Selskab i 1942. I flere af de indkomne bøger ses eksempler på to af forfatterens egne ekslibris, som han havde mindst to forskellige varianter af.

Fra tiden før socialkontoret og bistandshjælpen

Fra 1703 til 1868 var folk som af en eller anden grund var kommet i økonomisk uføre og ude af stand til at klare dagen og vejen henvist til fattighjælp. Til at administrere dette var der i hver by udpeget en fattigkommission, hvis formand sædvanligvis var sognepræsten. En sådan kommission havde Kolding selvfølgelig også og netop dennes segl med teksten Colding Fattigcommissions Segl har vi i år fået føjet til samlingerne.

Fund fra nær og fjern

Museet har i 2006 modtaget to detektorfund: Det ene omfattede forskellige metalstumper og - hvad der er mere interessant - en mønt, slået i 1881 af den osmanniske sultan, Abd al-Hamid II i Konstantinopel vore dages Istanbul.


På en anden lokalitet er der ligeledes ved hjælp af detektor fundet en romersk denar, fra kejser Trajans tid. Fundet er blevet erklæret danefæ da det er meget sjældent at finde mønter fra denne periode i Danmark. Danefæ hører til på Nationalmuseet, der dog har været så venlige at uddeponere den til Koldinghus medens udstillingen løber.

Hvordan disse mønter er havnet i Harte Sogn ved vi ikke. Den osmanniske kunne være en souvenir, købt fx på en ferie, da disse mønter stadig forhandles i stor stil i Tyrkiet og så siden tabt på marken, medens den romerske denar er fundet i et område hvor der tidligere er gjort andre jernalder fund måske med forbindelse til mønten.

Sølvsamlingen

Museet har også i 2006 gjort en række væsentlige tilføjelser til sølvsamlingen, der støt og roligt er udviklet til at være Danmarks førende samling af moderne dansk sølv. Nogle væsentlige erhvervelser skal omtales her:

Jørgen Dahlerup, som museet i foråret 2006 viste en retrospektiv udstilling med, er nu repræsenteret med en alterkalk fra 1963, fremstillet af forgyldt sterlingsølv og med en fod af oxyderet jern. Kalken er en gave fra en i USA bosiddende dansk katolsk præst, der følte, at kalken, som han ikke længere har brug for, hørte hjemme i Danmark.

Allan Scharff blev årets sølvsmed på Koldinghus i 2004 og fik tildelt Karl Gustav Hansen-prisen. Nu har han ladet sig inspirere af Svend Hammershøis og Holger Kysters store vase fra 1920 og har lavet en tilsvarende i en mere nutidig udgave, udført i finsølv 999S, som er mere krævende end det sædvanlige sterlingsølv (925S). Den nye vase, som Allan Scharff selv kalder ”Krukken” er en gave fra museets erhvervsklub. Allan Scharff er i årets udstilling yderligere repræsenteret med et fad, ”Hjemmebølger” fra 2006 og en genskabelse af en fugleformet skål, som indgik i hans første separatudstilling på Kunstindustrimuseet. Fremstillingen af såvel ”Hjemmebølger” som ”Krukken” kan følges på en videopræsentation, der vises i museets sølvudstilling.

Årets Karl Gustav Hansen-pris gik til Lasse Bæhring, der som præmiearbejde har udført to vandkander. De to kander er en gave fra Poul og Hildur Kingo Pedersens Mindelegat. Af Lasse Bæhring er også en slank vase med rød autolak indvendig, en lidt utraditionel sammenstilling af blankt sølv og en stærk farve.

Endelig understreger museet sit arbejde med dokumentation af sølvsmedehåndværket og -industrien ved at have sikret den gamle københavnske sølvvarevirksomhed Grann & Laglye, fra 1955 ejet af Svend Toxværd. Virksomheden stod aldrig i forgrunden med udviklingen af dansk sølvdesign, men har som leverandør til landets sølvvareforretninger leveret store mængder korpussølv og bestik.

Afslutningen på en epoke

Gennem en lang årrække har Landsforeningen Sammenslutningen af Erhvervshæmmede fra Frihedskampens lokalkontor haft mødelokaler i Staldgården. Da der nu ikke længere – desværre – er så mange aktive medlemmer tilbage har formand Valdemar Petersen valgt at opløse kontoret og har i den forbindelse doneret museet flere spændende 2. verdenskrigs-relaterede plakater fra mødelokalerne samt to armstole, som lokalkontoret har haft i al den tid, det har eksisteret. Armstolene blev sandsynligvis ladt tilbage da Gestapo i hast rømmede det gamle hovedkvarter i Staldgården den 4. maj 1945.

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk