Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

dansk sølv 2000

DANSKE SØLVSMEDE. UDSTILLINGSGRUPPEN AF NOVEMBER 1976

17 JUNI 2000 - 30 JULI 2000​

Det er nu snart et kvart århundrede siden at en række sølvsmede, unge og ældre mellem hinanden, fandt sammen i gruppen Danske Sølvsmede. Udstillingsgruppen af november 1976. Det var et erklæret mål for gruppen at genrejse dansk sølvsmedekunst, der som Lise Funder redegør for det i sin artikel, stod foran helt at uddø som håndværk.

Dansk Sølv var siden begyndelsen af det 20. århundrede blevet et begreb i den ganske verden, båret frem af skønvirkebevægelsen og med Georg Jensen som det meget hurtigt etablerede hovednavn, et navn der i dag ude i verden på godt og ondt nærmest er synonymt med Dansk Sølv. Men omkring 1975 var krisen i faget åbenbar, ja nærmest livstruende.

Danske Sølvsmede kan endnu. I dag er de ældre for de flestes vedkommende heldigvis stadig med, de unge er blevet lidt ældre, og der er kommet en generation nye, unge sølvsmede med i gruppen. Med dansk sølvsmedekunsts to nestorer, Karl Gustav Hansen og Mogens Bjørn-Andersen i spidsen rækker gruppen over flere generationer og dækker tilsammen næsten trekvart århundredes danske sølvhistorie. Fælles har de kærligheden til deres profession og til sølvet som udtryksmedie, og fælles stiller de store kvalitetskrav til sig selv, både hvad angår formgivning og håndværksmæssig kunnen.

Ved indgangen til et nyt århundred er dansk sølvsmedekunst på vej frem. Danske Sølvsmede har med deres indsats været medvirkende til at sikre dansk sølv en fremtid. Den udstilling, som Koldinghus kan vise i sommeren 2000, viser udgangspunktet for dansk sølv i det 21. århundrede. Udstillingen præsenterer et blik tilbage på de seneste årtiers sølvproduktion, men alle deltagere viser først og fremmest nye arbejder, der peger fremad. Fem af de deltagende sølvsmede har i århundredets første måneder arbejdet i åbent værksted på Herning Kunstmuseum for at give et bredere publikum indblik i sølvsmedens arbejdsmetoder. Koldinghus viser de færdige resultater, og det er håbet med udstillingen at skabe øget opmærksomhed om og interesse for dansk sølvsmedekunst.

Udstillingens katalog er gjort mulig gennem økonomisk støtte fra:

Kjøbenhavns Guldsmedelaug
Højesteretssagfører C.L. Davids Legat for Slægt og Venner
Sølvsmed Karl Gustav Hansen
Helle Mau og Døtres Almennyttige Fond

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk