Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Jomfru maria

28 AUGUST 1999 -  9 JANUAR 2000

Georg Jensen (1866-1935) er en af de fornemste repræsentanter for dansk design. Koldinghus fejrer 150-året for hans fødsel med en stor retrospektiv udstilling, der kan ses fra 4. september 2015 til 28. februar 2016. Udstillingen, der præsenterer alt det bedste og det mest sjældne fra Georg Jensens og den virksomhed, han skabte, fortæller historien om et globalt designeventyr i et århundrede, der hastigt vekslede mellem blomstring, krise, krig og nybrud.

Udstillingen handler om den unge pige, der blev himlens dronning. Uanset tro og i en tid, vi selv opfatter som verdslig og materialistisk, er Vor Frue stadig nærværende her ved indgangen til et nyt årtusinde.

Se, jeg er Herrens tjenerinde

Maria fra Nazaret er forlovet med Josef, da englen Gabriel bebuder, at hun er udvalgt til at føde Guds søn. Den unge pige vil forblive jomfru og er naturligvis først tvivlrådig, men ender med at acceptere det, der skal ske. Da Maria et par dage efter besøger sin ligeledes gravide moster Elisabet, mærker denne sit ufødte barn, Johannes Døberen, sparke i sit liv, og hun ved derfor straks, at Maria er Guds mor.

Kejser Augustus giver ordre til en folketælling og Josef, der er af Davids hus, må derfor rejse til slægtens by Betlehem. Han tager Maria med, og hun føder Jesus og lægger ham i en krybbe, for der er ikke plads til dem i herberget.

Samme nat fortæller en engel hyrderne, at Kristus, Herren er født, og 40 dage senere i templet i Jerusalem ser den gudfrygtige Simeon også sit folks frelser i barnet. Vise mænd fra Østerland kommer for at tilbede jødernes nyfødte konge. Kong Herodes vil dræbe barnet, men den hellige familie flygter til Ægypten, og efter Herodes' død syv år senere, vender de hjem og bosætter sig i Nazaret.

Madonna med Jesusbarnet

Ingen ved, hvordan Maria fra Nazaret så ud, men der er ingen, hvis ansigtstræk vi kender så godt. Den milde, rene, smukke mor. Hun er både en umådelig nærværende jordisk kvinde og en uendelig fjern himmelsk vision. Et uopnåeligt idealbillede.

Siden evangelisten Lukas i følge legenden malede det første billede af Madonna med barnet, er talrige kunstnere fulgt i hans fodspor. Jesu Moder er det mest afbildede menneske i kunstens historie. Generation efter generation har set hende i nye fortolkninger. Mange kunstnerkoner og deres børn har siddet model i århundredernes løb. Madonna trådte i baggrunden, da kunsten ophørte med kun at tjene religionen, men hun er her stadig - som det universelle billede på den ideelle mor.

Sorgmoder og himmeldronning

Maria spiller kun en lille rolle i Jesu offentlige virke. Af Det ny Testamente fremgår, at hun og familien som mange andre mener, at han er fra forstanden. Det er dog på hendes opfordring, han gør sit første mirakel, da han forvandler vand til vin ved brylluppet i Kana, og måske på det tidspunkt begynder hun at tro på sønnen. Hun er tilstede ved hans korsfæstelse, hvor han overdrager ansvaret for hende til disciplen Johannes. Herefter optræder hun som medlem af den første kristne menighed i Jerusalem.

Legender vil vide, at Johannes tager hende med til Efesos, hvor hun bor de sidste år af sidst liv. Apostlene samles ved hendes dødsleje, og da hun går bort, kommer Kristus og henter hende op til sig i himlen, hvor hun krones til dronning. På dommens dag sidder hun ved Kristi side som nådens formidler.

Maria mellem himmel og jord

Den hellige Jomfru har fascineret lige siden kristendommens første århundreder. Teologiske overvejelser og folkefromhedens behov for 'barmhjertighedens moder' fandt sammen i en Maria-dyrkelse af enorme dimensioner. Det var en voldsom omvæltning for lægfolk, da reformatorerne i 1500-tallets Nordeuropa fratog Maria hendes ophøjede og centrale plads i det religiøse liv. I Luthers forståelse skal Guds Moder æres som menneske, ikke gøres til genstand for tilbedelse.

I Den katolske Kirke er Maria-fromheden fortsat et vigtigt aspekt af religiøsiteten, nok endda i stigende grad. Madonna-tilsynekomster og valfartssteder får stor opmærksomhed i medierne, og den nuværende pave har ofte tilkendegivet sin store hengivenhed for Den hellige Jomfru. Også det verdslige univers er i disse år synligt påvirket af den spirituelle interesse for Maria fra Nazaret - eller måske nærmere af den symbolik, som 2000 års kærlig hengivenhed har lagt omkring hende.

For støtte til bog og udstilling takkes:

Den katolske Kirke i Danmark
Det regionale Kulturforsøg i Fredericia, Horsens, Kolding og Vejle
Haderslev Stift
Kirkeministeriet
Overretssagfører L. Zeuthens
Mindelegat
Statens Museumsnævn
Vejle Amts Undervisnings- og kulturudvalg

 

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk