Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

RIDDERSALEN

Riddersalen eller den store sal var det fornemme, repræsentative rum i middelalderens og renæssancens slotte og herregårde. På de kongelige slotte var riddersalen rammen om det officielle liv, modtagelse af fremmede fyrster og ambassadører, forleninger, og når kongen sad højesteret. Når de officielle pligter var vel gennemført omdannedes salen til festsal, til dansesal.

En riddersal på Koldinghus kan følges tilbage til middelalderen, til den da nyopførte vestfløj fra omkring 1500, hvor den nederste af de to normale etager sandsynligvis rummede den store sal, stedet hvor kongen samledes med sine råder fra kongeriget og fra hertugdømmerne. Men senest med Christian 4.s ombygning af slottet omkring 1600 er Riddersalen flyttet til øverste etage, til det middelalderlige skytteloft, der samtidig forhøjedes. På Koldinghus skabte Christian 4. - med faderens Kronborg som forbillede - Nordeuropas næstlængste riddersal, 57 meter lang, henover slotskirken og gennem hele vestfløjens øverste etage.

I denne sal forlenede Christian 4. i 1616 Slesvig til hertugen af Gottorp; ved samme lejlighed indstiftedes en ny ridderorden, ‘Den væbnede Arm'. Den tildeltes en række adelsmænd, der havde udmærket sig i Kalmarkrigen mod Sverige; den synes ikke uddelt senere. Og i denne sal var det, at Frederik 4. under et maskebal i 1711 blev opmærksom på den unge adelsfrøken Anna Sophie Reventlow, som han året efter bortførte fra fædrenehjemmet Clausholm og giftede sig med til ‘venstre hånd'; 1721 blev de to gift igen, men denne gang til ‘højre hånd', dvs. at Anna Sophie blev Danmarks dronning.

Da Frederik 4. i årene omkring 1720 ombyggede og moderniserede Koldinghus, nedlagdes Riddersalen; der var ikke længere brug for en stor sal på Koldinghus - eller på noget andet kongeligt slot udenfor København. Alle officielle statshandlinger var med enevældens indførelse i 1660 flyttet til København. Riddersalen opdeltes i flere rum; i vestfløjen indrettedes en række små værelser til slottets og hoffets tyende, og i den nuværende Riddersal indrettedes to pulterkamre til henholdsvis husfogeden og slottets oldfrue. Da slottet brændte i 1808 styrtede Kæmpetårnet, der mod syd hvilede på en tømmerkonstruktion tværs over Riddersalen, delvis sammen og knuste resterne af Riddersalen og den underliggende Slotskirke.

Vestfløjen restaureredes under 1. verdenskrig, og ved den lejlighed genetableredes det skillerum, som Frederik 4. havde indbygget, som midlertidig nordgavl på vestfløjen; det adskiller nu Riddersal og Krigsmindesal. I 1930'erne genopførtes Kæmpetårnet, og ved denne lejlighed overdækkedes Kirkesal og Riddersal med betonlofter. Slottets nuværende Riddersal indgår i dag som et af slottets repræsentative rum, til rådighed for stat, region og kommune til officielle arrangementer.

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk