Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

KIRKESALEN

I årene omkring 1600 indrettede Christian 4. en ny slotskirke på Koldinghus. Den placeredes i slottets nordvesthjørne, og oven over byggedes Riddersalen og Kæmpetårnet. Kirken indrettedes efter nordtysk forbillede: et bredt midtskib med tre store stjernehvælv omgivet på tre sider af et smalt galleri, der i to etager åbnede sig ud mod midtskibet med arkader. På den fjerde side - nordsiden - var et højt, rundbuet vindue; foran dette stod kirkens alter. 

Gulvet var lagt med sorte og hvide marmorfliser, altertavle og prædikestol var af marmor og alabast. På pulpituret overfor prædikestolen fandtes kongens lukkede kirkestol, hvorfra monarken kunne deltage i gudstjenesterne. Prædikestolen i kirkerummets nordøsthjørne blev båret af en løve, der holdt kongens våbenskjold. På skjoldbuerne over pulpituret var syv statuer forestillende Kristus, Peter og Paulus samt evangelisterne Matthæus, Markus, Lukas og Johannes.

Slotskirken blev beskadiget af svenskerne under Lennart Torstensson-krigen 1643-45. En gennemgribende restaurering underkastedes kirken under Frederik 4. Kirkens skriftsteder og bibelcitater blev ved denne lejlighed fornyede.

Ved branden i 1808 blev de bjælker, der bar Kæmpetårnets sydmur så svækkede, at det halve tårn styrtede ned og knuste Riddersal og Slotskirke. Rummet har derefter stået under åben himmel indtil Kæmpetårnets genopførelse omkring 1935.

Ved Kirkesalens restaurering i slutningen af 1970'erne er kirken ikke søgt genskabt. Rummets fire vægge er de eneste rester af fordums pragt. I stedet er det ved restaureringen forsøgt at antyde rummets oprindelige arkitektur i belysningen. 

Hovedskibet er markeret med stengulvet og med de tre store stjerneformede lysekroner, mens gallerier og arkader er markeret med trægulvet langs de tre vægge; gadelygterne antyder de murpiller, der bar hvælv og galleri.

Rummet er ikke længere indviet som kirkerum, men tjener museumsmæssige og kulturelle formål, først og fremmest udstillinger og koncerter. Det er også muligt at blive viet i Kirkesalen. Læs mere >>

ÅBENT ALLE DAGE

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​INFO OM CORONA

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk