Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

CHRISTIAN 3.S KAPEL

Christian 3. havde som ung oplevet Martin Luther i Worms, og efter den tid var han en ivrig og åbenlys tilhænger af Luthers lære. Efter Grevefejdens krigsår (1533-36) gik han straks i gang med at indføre den lutherske kirkeordning i Danmark med Kirkeordinansen af 2. september 1537 (på latin), og i en ændret udgave på dansk vedtaget 14. juni 1539, trykt først i 1542 - i dag kendt som Folkekirken.

Koldinghus havde Christian 3. overtaget allerede 1534, og omkring 1550 ombyggedes slottet til residensslot og til et kommende enkesæde for dronningen. Her indrettede kongeparret, der begge var dybt engageret i reformationstidens religiøse liv, i slottets sydvestlige hjørne det første protestantiske fyrstekapel i Norden. Kapellet skadedes ved en brand i 1581, men istandsattes og tjente som kapel i 1585, da Caspar Markdanner blev lensmand på Koldinghus. Om kapellet ved vi kun det, der umiddelbart kan aflæses i murværket: et rum over to etager med fire høje rundbuede vinduer, to mod syd og to mod vest; et pulpitur rummede kongens og dronningens stole med adgang fra den del af sydfløjen, hvor kongeparret havde deres bolig. Efter at Christian 4.s nye slotskirke under Kæmpetårnet stod færdig i begyndelsen af 1600-årene, var der ikke længere brug for det gamle kapel. 1614 deltes rummet i to etager; den øverste inddroges i kongens gemakker, medens den nederste indrettedes til bageri. I nordmuren ses to buer, der engang var dele af to bageovne, "en stor til grovbrød og en liden til sigtebrød at bage udi". Under gulvet ligger endnu resterne af ovnenes massive kampestensfundamenter, antydet med stiplede linier i marmorgulvet. Døren, der bryder den store ovnbue er fra Frederik 4.s ombygning af slottet omkring 1720, og det samme er de vinduesåbninger, der benyttes i dag.

Ved restaureringen er kapellet genskabt som et rum over to etager, men omdannet til foredragssal. Adgangen fra kongens gemakker til pulpituret er markeret med en lille trekantet balkon mod øst, men vore dages pulpitur er udformet uden tanke på det pulpitur, som Christian 3. lod opsætte. Adgang til det nye pulpitur opnås gennem en ny døråbning ud til det lille runde Badstuetårn fra Christian 4.s tid, der oprindelig kun gav adgang fra sydfløjens to øverste etager ned til den kongelige badstue, der stod på græsplænen i sikker afstand af slottet. Ved restaureringen af kapellet er søgt skabt et ærværdigt rum, der i materialer, former, farver og belysning skiller sig ud fra den øvrige del af fløjen.

ÅBENT ALLE DAGE

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

Info om billetsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk