Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

BIBLIOTEKSSALEN

Vestfløjen er opført ca. 1500 som hovedbygning (palatium) i middelalderborgen. Huset havde en høj kælder, to etager med spidsbuede vinduer og et skytteloft øverst med skydeskår ud mod vest. Den nedre etage har sandsynligvis rummet slottets store sal. De nuværende vinduesåbninger stammer formentlig fra Christian 3.s tid (ca. 1550) og er senere udvidet, måske ved Frederik 4.s ombygning ca. 1720.

Den oprindelige ruminddeling kendes ikke. Den ældste kendte grundplan af Koldinghus fra 1740 viser, at salen ikke eksisterede, men at en korridor langs gårdsiden førte fra kongens bolig i sydfløjen til pulpituret i kirken. Langs korridoren lå en række værelser for de højere hofembedsmænd.

Bibliotekssalen på Koldinghus indrettedes 1911-17 af materi­aler hentet fra Det kongelige Biblioteks gamle bygning i Kø­benhavn. Disse materialer: søjler, galleri og bogreoler, var blevet til overs, da biblioteksbygningen i 1909 ombyggedes til Rigsar­kiv.

Danmark fik meget sent et stort kongeligt bibliotek. Først Frederik 3. (konge 1648-70) grundlagde et kongeligt bibliotek. I årene 1665-73 opførtes ved Københavns slot et hus til at rumme biblioteket og det samtidigt oprettede Kongelige Kunstkammer. Underetagen blev anvendt til feltartilleriets skyts. Til bøgerne indrettede bygmester Th. Walgensten (ca. 1627-81) en pragtsal efter fransk forbillede. Salen var 78 meter lang og 11 meter bred og havde langs alle fire sider et galleri båret af 66 korintiske søjler. Gulvet var lagt med sort og hvid marmor, og i loftet opsattes tre store plafond­malerier. Denne pragtsal blev nedbrudt i 1909, og materialerne derfra findes i dag anvendt for­skellige steder: Marmorgulvet ligger i Christiansborg slots riddersal. En del af søjlerne står i Nationalmuseets festsal og i dele af dets udstillingssale. Resten af søjlerne og galle­riet er magasineret på Koldinghus.

1781-84 indrettedes endnu to bogsale til Det kongelige Bibliotek. Arkitekt C.J. Zuber (1736-1802) kopierede til den ene sal Walgenstens bogsal fra 1673, medens han til den anden sal anvendte et enklere og spinklere nyklassicistisk inventar. Disse to sale findes endnu på deres oprindelige plads i Rigsarki­vet.

Da Det kongelige Kunstkammer ophævedes i 1824, blev også det­tes lokaler overladt til biblioteket. Med forbillede i Zubers anden sal indrettede arkitekt J.H. Koch (1787-1860) i 1827 tre nye bogsale af forskellig størrelse. Disse tre sale for­svandt, da bygningen omdannedes til Rigsarkiv. Inventaret fra J.H. Kochs bogsal overførtes til Koldinghus, da slottets vestfløj restaureredes i årene 1911-17, hovedsagelig ved genbrug af materialer fra den gamle bibli­oteksbygning i København. Bibliotekssalen indrettedes med J.H. Kochs inventar, men er en ‘gendigtning' i formindsket målestok af Walgenstens monumentale bogsal fra 1673. Grund­skemaet, et søjlebåret galleri hele salen rundt og bogreoler langs væggene, er Walgenstens.

Ved en senere istandsættelse af Bibliotekssalen skimtes igen det store forbillede. Omkring 1960, da salen restaureredes, åbnede der sig mulighed for opsætning af to ovale 1700-tals loftsmalerier (læs mere), der stammer fra en nu ukendt herregård. Mellem disse opsattes et cirkelformet midt­felt med mørk bund. Man aner forbilledets tre loftmalerier! Samtidig overmaledes det mønsterlagte trægulv i grå, sorte og røde kvadrater; endnu et forsøg på at nærme sig forbilledet! Gulvet blev i 1978 renset for denne bemaling.

Salens tre prismekroner fra begyndelsen af 1800-årene er en gave fra Ny Carlsbergfondet. Salen danner ramme omkring Koldinghusmuseet samling af porcelæn og fajance.

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk