Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

KOLDINGHUS STALDGÅRD

Staldgården og Koldinghus er lige gamle. De er dele af den borg, der blev anlagt på grænsen mellem Nørrejylland og Sønderjylland, vistnok i 1268.

Hovedborgen lå der, hvor Koldinghus nu ligger. Staldgården lå som en lavere forborg, omgivet af en voldgrav mod øst og syd. Mod nord, hvor Slotssøen nu er, lå et stort, sumpet område, der beskyttede effektivt mod angreb fra nord. Vi kender ikke de bygninger, der lå på banken mellem graven og sumpen.

Fra midten af 1500-årene ved vi, at bygningerne rummede kongens stalde. Staldgården var da af bindingsværk, men i løbet af 1600-årene erstattedes bindingsværksgården af de grundmurede bygninger, der står endnu. På Christian 4.s tid stod der kraftige, tårnlignende pavilloner i de to hjørner mod øst. De er senere fjernet, men der er stadig rester af de tykke tårnmure i skillerummene mellem kontorerne.

Efter svenskekrigene 1657-60 besluttedes at gennemføre en befæstning af Koldinghus slot og staldgård, der forsynedes med bastionære anlæg. Måske blev de aldrig gjort færdige, de blev i hvert fald sløjfet nogle år senere.

I årene 1717-18 lod Frederik 4. Staldgården indrette til brug for rytteriet. Allerede Christian 5. havde inddelt kronens godser i rytterdistrikter, hvis formål var at gøre det muligt at stille ryttere i tilfælde af krig. Frederik 4. udbyggede og effektiviserede dette system, og gennem de næste mere end 100 år blev Staldgården hjemsted for rytteriet, først Koldinghus Rytterdistrikt, senere Det holstenske Lansenerregiment.

Under Englandskrigene 1808-1814 blev de store bygninger benyttet til opmagasinering af militært materiel. Slottets brand natten mellem 28. og 29. marts 1808 berørte ikke Staldgården.

Fra 1819-1842 var Staldgården kvarter for to eskadroner af Det holstenske Lansenerregiment, der havde deres heste opstaldet her. Fra 1845-1862 var der stutteri for hæren. Senere benyttedes Staldgården til forskellige formål, bl.a. havde en af byens mange små privatskoler lokaler her.

I 1907 overtog militæret igen Staldgården, der indrettedes til remontedepot, dvs. opdræt og tilridning af ungheste til hæren. Det eksisterede indtil 1923. Siden da har der ikke været heste på Staldgården, men i de gamle stalde kan man stadig se de jernringe, hestene var tøjret til, og enkelte steder er de brolagte gulve bevaret.

Da hestene var borte, benyttede militæret Staldgården som depot, og fra 1926 har Forsvarets Bygningstjeneste haft kontorer her. Under de to sidste år af anden verdenskrig måtte man dog rykke ud og gøre plads for GESTAPO, der oprettede hovedkvarter for Syd- og Sønderjylland. En af fængselscellerne, Zelle II ( læs mere » ) er bevaret intakt, og på væggene kan man se navnetræk og inskriptioner, som fangerne har indridset. Cellen er fredet og udgør en del af Museet på Koldinghus. Efter krigen tjente Staldgården i årene 1947-58 som forsyningsbase for Den Danske Brigade/Det Danske Kommando i Tyskland.

I dag rummer Staldgården lokaler for hjemmeværnet, for Kolding Kommunesjobformidling for unge samt magasiner og udstillingsværksted for Museet på Koldinghus.

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk