Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

DANSK SØLVMUSEUM

Efter Kulturarvsstyrelsens godkendelse af museet som dansk sølvmuseum med hovedvægt på de kulturhistoriske og håndværks- og industrihistoriske aspekter har museet påbegyndt projektering af en ny og større permanent sølvudstilling. Arbejdet muliggøres med en projekteringsbevilling fra Augustinus Fonden.

Dansk Sølv i det 20. århundrede var et væsentligt element i udviklingen af begrebet ”Dansk Design” i årene efter 2. verdenskrig. Dansk sølv er stadig kendt og efterspurgt ude i verden.

Dansk Sølv behøver et center for udstilling, forskning og formidling til støtte for sølvsmedehåndværkets fortsatte beståen og udvikling og til dokumentation af dansk sølvhistorie.

Dansk Sølv på Koldinghus har som formål at

  • opbygge en samling af dansk sølv
  • udstille og formidle dansk sølv
  • forske i dansk sølv
  • støtte og udvikle dansk sølvsmedehåndværk
  • deltage i internationalt samarbejde.

DANSK SØLV PÅ KOLDINGHUS

Museet på Koldinghus har som en del af sit formål at indsamle, registrere, bevare, forske og formidle ”Dansk sølv fra renæssancen til vore dage, med hovedvægt på det 20. og 21. århundrede og med særlig vægt på den kulturhistoriske og håndværks- og industrihistoriske perspektivering.”

Sølvsamlingen i Museet på Koldinghus udbygges til en landsdækkende samling af sølv fra renæssancen og til vores egen tid, omfattende korpus, bestik og smykker. Samlingen skal rumme

et repræsentativt udsnit af sølvsmede fra alle dele af Danmark

eksempler på alle typer sølvgenstande, repræsentative genstande såvel som almindelige brugsgenstande.

Samlingen skal illustrere geografiske og tidsmæssige ligheder og forskelle, ligesom den skal vise stiludvikling og kulturhistorisk udvikling og forandring i håndværk og industri. Hovedvægten lægges på det 20. og 21. århundredes danske sølv. For de ældre deles vedkommende skal udviklingslinierne frem mod det 20. århundrede tegnes.

Dansk Sølv på Koldinghus udvikles gennem erhvervelser og gennem indlån og deponeringer af sølv.

Internt og eksternt skal museet fremme og inspirere til og deltage aktivt i forskning i dansk sølv.

Museet tager aktiv del i dokumentationen af det dansk sølvsmedehåndværk gennem indsamling af tegningsarkiver, fotografisk materiale, film, video- og lydbåndoptagelser med aktive sølvsmede.

Museet samarbejder med andre institutioner, f.eks. Kunstindustrimuseet, om varetagelsen af et landsdækkende netværk til udforskning af dansk sølvhistorie.​

ERHVERVELSER OG FORSKNING

Museets allerede omfattende sølvsamling udvikles gennem køb af genstande, ved gaver, ved indlån eller deponeringer fra offentlige og private samlinger.​

KARL GUSTAV HANSEN PRISEN

‘Karl Gustav Hansen Prisen' er indstiftet af Udviklingsfonden for Museet på Koldinghus.

Til hæder for en af det 20. århundredes betydeligste danske sølvkunstnere, Karl Gustav Hansen, har prisen til formål at

opmuntre danske sølvsmede til fortsat arbejde med korpussølv og

tilføre sølvsamlingen på Koldinghus nutidigt korpussølv.

Prisen giver Museet på Koldinghus mulighed for årligt at kommissionere et væsentligt arbejde til museets sølvsamling. Den indebærer mulighed for stadig ajourføring af sølvsamlingen og bidrager til offentlig interesse for dansk sølv. Prisen uddeles årligt til en dansk sølvsmed eller til en udenlandsk sølvsmed, der arbejder indenfor den danske sølvtradition.​

FORSKNING OG DOKUMENTATION

Museet deltager aktivt i dokumentation af det dansk sølvsmedehåndværk og sølvindustri gennem indsamling af værktøj og værksteder, tegningsarkiver, fotografisk materiale, film, video- og lydbåndoptagelser med aktive sølvsmede. Målet er at fastholde viden om sølvsmedehåndværkets og sølvindustriens historie og metoder.

Museet deltager aktivt i forskning i dansk sølv, herunder stempelforskning, hvor museet opbygger og vedligeholder et kartotek over danske sølvstempler.​

Formidling. Udstilling og publikation

UDSTILLING

Museet på Koldinghus indretter og vedligeholder en repræsentativ udstilling af dansk sølv. Udstillingen skal vise såvel den stilmæssige udvikling som sølvets brug i forbindelse med måltid, repræsentation og personlig pleje. Det er ambitionen at indrette Europas bedste sølvudstilling med inddragelse af den mest moderne udstillings- og formidlingsteknik. Udstillingen skal fortælle om, hvad sølv er, og hvad det bruges til, om sølvsmedenes arbejdsmetoder og værker, om hvordan sølv har været en del af dagligdagen til hverdag og fest fra middelalderen til vore dage, og om hvordan sølvet sammen med glas og keramik afspejler skiftende tiders livsstil.

Dansk Sølv indrettes i nordfløjen på Koldinghus etage 2 og 3. Særudstillinger vises normalt i slottets andre særudstillingslokaler afstemt eter udstillingens omfang.

Museet viser skiftende udstillinger af egen produktion eller vandreudstillinger til understøtning af formidling af dansk og udenlandsk sølvsmedekunst.​

PUBLIKATION

Museet publicerer og tilskynder til publicering af dansk sølv, såvel i kataloger og oversigtsværker som i monografier om danske sølvsmede og -smedier.

Publicering kan alternativt ske via en hjemmeside om dansk sølv. Denne hjemmeside skal samtidig danne portal til al relevant viden om dansk sølv på internettet, herunder museer og samlinger, sølvsmede og sølvvarefabrikker m.v.​

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk