Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

VEDTÆGTER FOR KOLDINGHUS SØLVRÅD

Det er et mål for Museet på Koldinghus at etablere et ‘Museum for dansk sølv med hovedvægt på det 20. århundredes danske sølv på Koldinghus. Hertil knyttes et ‘Sølvråd for Museet på Koldinghus, i det følgende benævnt Sølvrådet.

1. Sølvrådet har til formål at rådgive bestyrelsen for Museet på Koldinghus og museets ledelse i sager vedrørende museets sølvsamling. Udvalget skal endvidere medvirke til at skabe kontakt mellem sølvbranchen og museet.

2. Sølvrådet, der nedsættes af museets bestyrelse, består af repræsentanter udpeget af følgende foreninger, organisationer og institutioner:

· 1 repræsentant fra Danmarks Guldsmedeforening

· 1 repræsentant fra Guldsmedebranchens Leverandørforening

· 1 repræsentant fra Georg Jensen / Royal Scandinavia

· 1 repræsentant fra Dansk Metal

· 1 repræsentant fra Guldsmedehøjskolen

· 1 repræsentant for udstillingsgruppen Danske Sølvsmede

· 1 repræsentant fra Georg Jensen Museet.

Desuden kan bestyrelsen udpege enkeltpersoner med tilknytning til dansk sølv til sæde i Sølvrådet.

3. Sølvrådet nedsættes på museumsbestyrelsens første møde i funktionsperioden. Udvalgets funktionsperiode er museumsbestyrelsens funktionsperiode.

4. Sølvrådet vælger en formand blandt sine medlemmer. Valget gælder for Sølvrådets funktionsperiode.

5. Museumsdirektøren deltager i Sølvrådets møder. Desuden kan andre inviteres til rådets møder. Som sekretariat for Sølvrådet fungerer Museet på Koldinghus.

6. Der fastsættes 2 ordinære årlige møder. Formanden indkalder iøvrigt til møde, når hun/han anser det for påkrævet, eller når museets bestyrelse eller ledelse finder behov derfor.

7. Sølvrådet skal udtale sig om alle sager, der forelægges det af museumsbestyrelsen.

8. Relevante dele af museets arbejdsplan, planer for indretning og montering af museets sølvsamling, herunder forslag om væsentlige ændringer af sølvsamlingens lokaler eller inventar, skal forelægges Sølvrådet til orientering.

9. Sølvrådet kan på eget initiativ tage ethvert spørgsmål af betydning for museets sølvsamling op til behandling og gøre indstilling herom til museets bestyrelse.

Godkendt på museumsbestyrelsens møde den 24. juni 1999.

KONTAKT KOLDINGHUS​

​MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk

ÅBNINGSTIDER

Alle dage kl. 10.00-17.00.

Museet er lukket 24. og 25. december samt 31. december og 1. januar
​Museet er lukket alle mandage i januar 2020

ENTRÉPRISER

Voksne: 110 kr.

Studerende: 55 kr.

Børn og unge under 18 år har gratis adgang.

Gruppepris (min. 10 pers.): 90 kr. pr. pers.

ENTRÉPRISER HØJSÆSON (4. april - 18. oktober 2020)

Voksne: 125 kr.

Studerende: 65 kr.

Gruppepris (min 10. pers.): 100 kr. pr. pers.


​Bliv medlem af Museumsklubben Koldinghus og få gratis adgang året rundt >