Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

​​VIL DU VÆRE MED TIL AT UDVIKLE KOLDINGHUS?

LEDIG STILLING: KULTURARVSCHEF

ANSØGNINGSFRIST: 28. NOVEMBER 2014

Museet på Koldinghus søger en kulturarvschef med ansvar for Samlings-, Forsknings og Formidlingsafdelingen.

Museet på Koldinghus er i øjeblikket inde i en forandringsproces, der tager afsæt i vores nyformulerede strategi ”Koldinghus Version 3.0 – Et skridt tættere på brugeren og fremtiden”. Museets arbejde skal i de kommende år temamæssigt udspringe af vores 3 centrale fokusområder: 1. Slot og By, 2. Design og Arkitektur og 3. Kongeslottet og Europa og tage afsæt i vores nye formidlingsparadigme, der skal sikre, at museets gæster oplever museumsbesøget som vedrørende, relevant og engagerende.

Læs vores strategi for 2014-2018 her>>

Se organisationsdiagram her >>

Som medarbejder på Koldinghus får du store muligheder for at sætte dit eget præg på dit arbejdsområde og få stor indflydelse på, hvordan vi sammen skal realisere museets strategi.​

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus blev bygget midt i 1200-tallet og var gennem århundreder et af Danmarks vigtigste kongeslotte. Slottet brændte i 1808 under spanske troppers indkvartering og stod længe som en romantisk ruin. I 1980’erne gennemgik slotsruinen en prisbelønnet restaurering, hvor der bevidst blev brugt materialer, som adskiller sig fra de oprindelige. Koldinghus er i dag et statsanerkendt kulturhistorisk museum med ansvar for indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling af arkæologi og lokalhistorie fra oldtid til nutid for Kolding Kommune, samt dansk sølv fra renæssancen til vore dage. Koldinghus er en veldreven selvejende kulturinstitution med skiftende internationale særudstillinger, et bredt udbud af kulturelle aktiviteter og mere end 110.000 besøgende om året.

Kontakt

Museumsdirektør Thomas C. Thulstrup på e-mail ththu@koldinghus.dk eller telefon 7979 1071.

Du kan ikke få fat i Thomas C. Thulstrup frem til 24. november, da han er udlandet. Hvis du har specifikke spørgsmål til stillingsopslaget inden da, er du velkommen til at kontakte kommunikationschef Nanna Ebert, ne@koldinghus.dk, tlf. 7979 1074.

KULTURARVSCHEF (NYOPRETTET STILLING)

-med ansvar for forskning, samlinger og formidling

Job- og personprofil

Vi søger en kulturarvschef med ansvar for Samlings-, Forsknings og Formidlingsafdelingen. Afdelingen varetager dels museets arbejde inden for dets kulturhistoriske ansvarsområde, herunder Kolding Kommunes historie fra istid til nutid samt dansk sølv, hvor fokus er på nyere tid, og dels museets særudstillingsvirksomhed.

Ansvarsområde og arbejdsopgaver

Chefen har det overordnede personalemæssige ansvar for afdelingens faste medarbejdere samt budgetansvar. Afdelingen består af en samlingsinspektør, en udstillingskurator med ansvar for skiftende særudstillinger og en skoletjeneste.

Derudover har kulturarvschefen:

  • Ansvaret for at varetage undersøgelsesvirksomhed inden for museets ansvarsområde samt koordinerende opgaver i tilknytning til den samlede forskningsvirksomhed, herunder samarbejde med universiteter og videnskabelige publikationer
  • Ansvar for etablering af nye permanente udstillinger på museet samt anden formidling til meget varierede målgrupper
  • Ansvaret for varetagelse af opgaver i forhold til museumslovens kapitel 8, nyere tid, med kontrol af lokalplaner, bygge- og nedrivningstilladelser, samt kontakt til planmyndigheder
  • Ansvaret for at udarbejde strategier, arbejdsplaner, budgetter og afrapporteringer for afdelingens aktiviteter
  • Ansvar for udarbejdelse af en overordneformidlingsstrategi, implementering heraf samt kunne rundvise og holde foredrag i slottets historie og museets samlinger.

Kulturarvschefen indgår sammen med 2 andre chefer og museets direktør i museets chefgruppe. Stillingen refererer til museumsdirektøren.

​​

Kvalifikationer

Vi forventer, at kulturarvschefen:

  • Har en ph.d.-grad i historie, etnologi eller ambitioner om tilsvarende
  • Har bred erfaring med samlings- og formidlingsarbejde samt forskning, herunder gerne forskningsledelse
  • Har erfaring som projektleder og personaleleder.

Personlige egenskaber

  • Velkommunikerende, gennemslagskraft, gode samarbejdsevner og relationsskabende
  • Udviklingsorienteret og velstruktureret.

Personprofilen beskriver en person, der evner og har lyst til at gøre en forskel samt formår, i samarbejde med afdelingens medarbejdere, at løfte museets arbejde med de fem museumssøjler.

​​

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden er gennemsnitlig 37 timer ugentlig. Løn og øvrige ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst inden for det kommunale område.

ANSØGNING

Vi skal have ansøgningen senest den 28. november 2014 kl. 12.00. Den sendes sammen med relevante bilag - herunder eksamensbevis - til dosh@koldinghus.dk og mærkes ”Kulturarvschef”.

Samtaler forventes afholdt 11. december og 2. samtale 15. december 2014. Forventet ansættelsesdato 1. februar 2015.​

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk