Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

SLAGET VED KOLDING

Lysbilledforedrag 6.-10. klasse​

Tysk gengivelse af det danske husarangreb på de slesvig-holstenske skanser, udsendt af D. M. Kanning i Hamburg. Billedet var ganske vist tysk, men blev faktisk også solgt i Danmark. Tegneren har tydeligvis ikke selv været til stede under kampene, så der er tale om en fri gendigtning. (Museet på Koldinghus)

Beskrivelse

Indtil 1864 fungerede Kolding Å som en grænse mellem Kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig. En mærkelig opsplittelse mellem to danske områder, der har rødder tilbage til den tidlige middelalder.

Da den nationale bølge skyllede hen over Europa i midten af 1800-tallet, blev Slesvigs tilhørsforhold pludseligt et problem. Skulle den atter blive en fuldgyldig del af kongeriget eller var de traktater, som skiftende danske konger havde indgået med hertugdømmet Holsten, stadigvæk bindende?

Resultatet blev 1. Slesvigske Krig, 1848-50, og krigen i 1864, der afgjorde spørgsmålet på slagmarken. Et af de store slag under 1. Slesvigske Krig fandt sted i og omkring Kolding.

Vi vil fortælle om årsagerne til krigene og beskrive slaget ved Kolding, som det udspillede sig for både soldater og civile. Muséet har en rig samling af våben, uniformer og andre genstande, der knytter sig til slaget.

Folkeskolerelevans

Emnet kan indgå i folkeskolens undervisning om de slesvigske krige, altså Danmarkshistorien i 1800-tallet.

Faghæftet for historie taler ligeledes om, at eleverne i undervisningen skal udbygge deres indsigt i ”væsentlige historiske begivenheder og samfundsforhold fra alle tidsepoker”, kunne ”placere historiske emner og temaer i tid og geografisk område” og ”sætte Danmarks historie i relation til Nordens, Europas og Verdens historie”.

Elevforudsætninger

Ingen

Varighed

Én klokketime - eller efter nærmere aftale.

Bestilling af undervisningstilbud

​Folkeskolelærer Kim Mikkelsen

Sdr. Vang Skole i Kolding

E-mail: km@koldinghus.dk

Tlf.: 79 79 10 95

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk