Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

KOLDINGS BOMBARDEMENT 1849

Historisk retssag 7.-10. klasse.

​​

Beskrivelse

De slesvigske krige i 1848-50 og 1864 har formet det moderne Danmark i mere end en forstand. Kolding og omegn blev kraftigt berørt af krigene og den 23. april 1849 blev der direkte kæmpet om byen.

En af de mest omdiskuterede detaljer ved slaget, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt Koldings borgere tog del i kampene og beskød de slesvig-holstenske soldater, vil vi kikke nærmere på. Vi nedsætter en ”undersøgelseskommission”, der skal afgøre sagen. Ud fra de originale breve, rapporter og dagbøger m.v. vil vi prøve at finde svaret.

Eleverne skal, efter en kort introduktion om krigen og slaget, prøve at spille de deltagende slesvig-holstenske soldater og civile borgere, der oplevede slaget på nært hold. De interviewes så af undersøgelseskommissionen, der til slut træffer sin afgørelse.

Opgaven er ikke teoretisk. Museets bog om slaget ved Kolding, ”Det glemte slag”, bruger faktisk en hel del sider på spørgsmålet og træffer en afgørelse, netop ud fra de samme kilder, som eleverne har til rådighed!

Folkeskolerelevans

Emnet kan indgå i folkeskolens undervisning om de slesvigske krige, altså Danmarkshistorien i 1800-tallet. Det kan dog især ses som en øvelse i indlevelse, analyse og vurdering af udsagn.

Faghæftet for historie taler ligeledes om, at eleverne i undervisningen skal kunne ”eksperimentere med og konstruere historiske redskaber og situationer”, ”analysere og fortolke historiske fremstillinger”, ”anvende og forholde sig kritisk til forskelligartede materialer og kilder”, ”udbygge deres indsigt i væsentlige historiske begivenheder og samfundsforhold fra alle tidsepoker”.

- Der er altså nok at tage af!!

Elevforudsætninger

​Ingen – andet end lyst og mod til drama!

Varighed

​2 klokketimer - eller efter nærmere aftale.

Bestilling af undervisningstilbud

​Folkeskolelærer Kim Mikkelsen

Sdr. Vang Skole i Kolding

E-mail: km@koldinghus.dk

Tlf.: 79 79 10 95

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk