Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

KIM MIKKELSEN - HISTORIE

Folkeskolelærer Kim Mikkelsen, Sdr. Vang Skole, er ansat til at varetage skoletjenesten på Museet på Koldinghus.

Kim Mikkelsen

Født 1960 i Kolding

Uddannelse

Læreruddannelse fra Kolding Seminarium 1986

Sidefag i historie fra Århus Universitet 2002

Ansættelser

Lærer på Dyrehaveskolen 1986-92. Siden 1992 lærer ved Sdr. Vang skole, hvor han bl.a. underviser i historie.

Udgivelser

Forfatter til de to lokalhistoriske bøger ”Da Krøbbel-johanne blev brændt” om Koldings store hekseproces i 1647, og ”Det glemte slag”, om kampene i og ved Kolding 23. april 1849.

Den ene halvdel af Kim Mikkelsens arbejdstid lægges på Sdr. Vang Skole, idet det er vigtigt, at han bevarer tilknytningen til den praktiske undervisningssituation og udviklingen i læseplanerne. Den anden halvdel af arbejdstiden lægges på museet med forberedelse af undervisningsmateriale til besøgende skoleklasser eller med egentlig undervisning af besøgende klasser. Denne del af arbejdstiden tilbringes i museet, idet kontakten med og medvirken i det faglige miljø på museet er vigtig.

Skoletjenestens opgaver

Stillingen som "museumslærer" på Museet på Koldinghus blev oprettet på forsøgsbasis i skoleåret 2004-05 og blev efterfølgende gjort permanent. Formålet med at oprette stillingen var at øge folkeskolernes anvendelse af Koldinghus og dets samlinger i undervisningen.

Skoletjenesten skal producere undervisningsmateriale med udgangspunkt i Koldinghus og museets samlinger, kombineret med materiale fra Kolding Stadsarkiv, som kan støtte historielærerne i deres undervisning, ligesom skoletjenesten skal kunne assistere skoleklasser under besøg i museet. Skoletjenesten vil også kunne assistere lærere i andre fag i deres brug af museets samlinger.

Bestilling af undervisningstilbud

E-mail: km@koldinghus.dk

Tlf.: 79 79 10 95

ÅBENT ALLE DAGE

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

Info om billetsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk