Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

DANSK - EVENTYR

Temadag for 0.-10. klasse

​Hans Christian Andersen (1805-75)

I 1830 foretog eventyrdigteren H.C. Andersen en rejse til Jylland, en del af vejen sammen med maleren Martinus Rørbye. Han besøgte slotsruinen og skrev 22. juni 1830 om sit besøg til Ludvig Læsøe: ”Kolding slot er en dejlig stor ruin, og fra slotsbakken ser man op i de tre danske provinser ….. Politimesteren [borgmester] Estrup gjorde mig en visit, og jeg har lovet ham ved min ankomst til København at gå til [Christian Jürgensen] Thomsen og tale efter evne, om ikke han kan frelse slottet fra aldeles at nedbrydes, som er en spot og skam, men som der dog meget frygtes for vil ske”.

Foto: Odense Bys Museer

Beskrivelse

”At rejse er at leve”, sagde H.C. Andersen, Danmarks store eventyrdigter. Hans rejselyst var enorm, og et par af hans rejser bragte ham til Kolding. Vi ved, at han besøgte byen i 1830 og i 1865/66. Noget tyder endog på, at han har været med til at redde Koldinghus fra helt at forsvinde.

Da vi i 2005 fejrer 200-året for hans fødsel, har skoletjenesten på Koldinghus udarbejdet en temadag. Vi har følgende tilbud, som frit kan kombineres:

”I H.C. ANDERSENS FODSPOR GENNEM KOLDING”. Vi går en tur gennem byen, som den var på H.C.Andersens tid. Vi starter på Den gamle Kirkegård og bevæger os gennem byens gader frem til Koldinghus. Undervejs møder vi bl.a. byens store original Peder Wissing, som også H.C. Andersen lagde mærke til.

LYSBILLEDSERIE: ”Kolding på H.C. Andersens tid”. Vi følger livet i Kolding i 1800-tallet og hører om, hvad der sker i hans liv på sammen tid.

VI DIGTER SELV.

Eleverne får mulighed for at lave deres eget eventyr med nogle af museets udstillede genstande som hovedpersoner. Der er følgende valgmuligheder:

-”Sablen og geværet”, hvor eleverne samtidig lærer om De slesvigske Krige, der har betydet så meget for det moderne Danmark – og Kolding.

- ”Krukken og skeen”. Her tager vi eleverne med op i museets sølvsamling, hvor to af udstillingens genstande har et mindre opgør. Samtidig lærer vi også noget om sølvfabrikation i Kolding.

- ”Kludedukken”. Hvad ikke mange ved, så ejede den lille pige med svovlstikkerne en lille kludedukke, som hendes bedstemor havde lavet til hende. Den dukke genskaber vi – og man får den med hjem. Dukken danner samtidig rammen om et eventyr ”Hvad dukken fortalte”. Et eventyr, der ikke er skrevet endnu.

Folkeskolerelevans

Temadagen er næsten skrevet ind i formålsformuleringen for faget historie. Stk. 2. taler således om, at eleverne skal ”udvikle deres indsigt i menneskers liv og livsvilkår gennem tiderne”. I trinmålene efter 4. klassetrin, tales der om, at eleverne skal kunne ”gengive begivenheder fra Danmarks historie ved at inddrage sagn og historiske personligheder” og ”fortælle om karakteristiske spor og begivenheder fra lokalområdet”.

I trinmålet efter 2.kl. for danskfaget, skal eleverne allerede kunne ”skrive i enkle fiktive genrer som historie og eventyr”. I slutmålet skal eleverne bl.a. kunne: ”Udtrykke fantasi, følelser, tanker, erfaringer og viden i en sammenhængende og disponeret form” og ”styre skriveprocessen fra ide til færdig tekst”.

Elevforudsætninger

Ingen – andet end lyst til at arbejde med H.C.Andersen.

Varighed

Temadagen kan variere lige fra et dagsarrangement og ned til én time. Det endelige forløb aftales med museumslæreren.

Bestilling af undervisningstilbud

Folkeskolelærer Kim Mikkelsen

Sdr. Vang Skole i Kolding

E-mail: km@koldinghus.dk

Tlf.: 79 79 10 95

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk