Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

HIMMELSTEN

H.K.H. Prins Henriks samling af jadekunst – herunder fabeldyr

Bemærk: Ønsker du som underviser at arbejde selvstændigt med emnet kan du få ideer her >>

​​

Undervisningsforløb og workshop

Målgruppe: Mellemtrinnet

Varighed: 1 ½ time

Beskrivelse:

Eleverne får en omvisning i udstillingen med Prins Henriks private samling af jadekunst.

Vi starter med at snakke om elevernes egne samlinger.

Hvad samler de på og hvad har deres familier samlet på?

Igennem en dialogbaseret omvisning ser vi på H.K.H. Prins Henriks store samling og hvilke ting, der har fascineret ham. Hvilken tryllekreds er de ca. 5000 genstande lukket ind i?

Prinsen har haft stor kærlighed til jade som materiale, men også den kinesiske håndværksmæssige kunnen.

Eleverne skal på jagt efter fabeldyr. Eleverne kommer til at arbejde med fabeldyrenes symbolik og betydninger. Igennem fantastiske fortællinger om fabeldyr udfordres eleverne fantasi og viden.

Tilslut skal eleverne lave deres eget fabeldyr.

Workshoppen understøtter flg. færdighed- og vidensmål:

Dansk efter 4. kl

 • Eleven kan udtrykke sig kreativt og eksperimentere
 • Eleven kan udføre en mundtlig fremlæggelse
 • Eleven kan indgå i dialog i mindre grupper
 • Eleven kan lytte aktivt til andre og følge op med spørgsmål og respons

Dansk efter 6. kl

 • Eleven kan sammenfatte sin fortolkning
 • Eleven kan påtage sig roller i samtalesituationer

Billedkunst efter 5. kl

 • Eleven har viden om farvers betydning i en kulturel kontekst
 • Eleven har viden om visuelle symbolers betydning
 • Eleven kan udtrykke idéer og betydninger visuelt

Historie efter 4. kl

Eleven kan sammenligne tidlige tiders familie, slægt og fællesskaber med eget liv

Historie efter 6. kl

Eleven kan perspektivere egne og andres historiske fortællinger i tid og rum

Håndværk og design 4.-7. kl

Eleven har viden om enkel materialeforarbejdning

Eleven har viden om formsprog og farvers æstetiske udtryk

Ideer til arbejde på klassen før besøget på museet

 • Arbejd med elevernes egen samling:

- Hvad samler de selv på?

- Undersøg hvad deres forældre og bedsteforældre samlede på. Der kan eventuelt laves et skema, der viser

ligheder og forskelligheder. Snak om disse og hvorfor de forekommer.

 • Arbejd med fabeldyr:

- Hvilke fabeldyr kender børnene?

- Læs forskellige fortællinger/fabler/eventyr om fabeldyr

Ideer til arbejde på klassen efter besøget på museet

 • Arbejd videre med samlinger. Både elevernes, deres familiers og historiske samlinger.
 • Arbejd videre med de fabeldyr, de har lavet på Koldinghus
 • Lav en beskrivelse af fabeldyret
 • Lav en kasse til fabeldyret, hvor omgivelserne passer til det pågældende fabeldyr

KONTAKT KOLDINGHUS​

​MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk

ÅBNINGSTIDER

Alle dage kl. 10.00-17.00.

Museet er lukket 24. og 25. december samt 31. december og 1. januar

ENTRÉPRISER

Voksne: 90 kr.

Voksne inkl. HIMMELSTEN: 120 kr.

Studerende: 45 kr.

Studerende inkl. HIMMELSTEN: 75 kr.

Børn og unge under 18 år har gratis adgang.