Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

DANMARK I 1616

Undervisningsmateriale

I dag er Danmark et lille land. Sådan var det ikke under Christian 4. Han regerede over et af de største lande i Europa. Dengang bestod hans rige ikke alene af det Danmark, vi kender i dag.

Han regerede også over hertug-dømmerne Slesvig og Holsten. Det meste af Slesvig og Holsten ligger i dag i Tyskland. Den nordligste del af Slesvig kaldes for Sønderjylland og ligger stadig i Danmark.

Christian 4. regerede også over Norge, Island og Grønland. Danmark var dengang meget større. Det bestod også af Blekinge, Halland og Skåne, som i dag er en del af Sverige.

Norge var også større dengang. Det bestod også af Bohus Len, Härjedalen og Jämtland. De ligger også i Sverige i dag.

Som om det ikke var nok, regerede Christian 4. også over den svenske ø Gotland og øen Øsel i Estland.

Selvom Christian 4.s rige var stort, boede der ikke ret mange mennesker i det. Der har nok nok ikke været ret meget mere end 1.500.000 indbyggere i alt. Det er nogenlunde det samme, som der bor i København i dag.

  • Opgave: Find områderne i et atlas og tegn dem ind på et europakort.

Byerne

I dag bor de fleste danskere i byer. Det gjorde man ikke på Christian 4.s tid. Da boede de fleste på landet og var bønder. Byerne var meget små. I København, der var den vigtigste by, boede der omkring 20-30.000 mennesker. Andre vigtige byer i Christian 4.s rige var Malmø, Odense, Lund, Bergen, Helsingør, Helsingborg, Ålborg, Flensborg, Kiel. I Kolding boede der højest 2.000 mennesker.

Christian 4. anlagde også nye byer: Glückstadt, Kristianstad, Oslo (som dengang hed Christiania), Kongsberg, Christianopel og Christianshavn, der ligger i København

  • Opgave: Find byerne i et atlas og indtegn dem på et kort. Hvilke byer ligger ikke i Danmark i dag?

​Hvem styrede Danmark under Christian IV?

I dag har vi demokrati. Det danske folk skal mindst hvert 4. år vælge 179 mænd eller kvinder, som skal sidde i Folke-tinget. Folke-tinget vælger så, hvem der skal være stats-minster. Det er så igen statsministeren, der bestemmer hvem der skal være ministre i hans regering. De styrer så Danmark.

Sådan var det bestemt ikke på Christians IV’s tid.

Her var det nemlig kongen, der styrede landet sammen med rigsrådet. Rigsrådet blev valgt af kongen til at hjælpe ham med at styre landet, og rigsrådet havde stor magt. Det var dog kun de rigeste og mægtigste adelige, der kunne få lov til at sidde i rigsrådet. Almindelige mennesker fik ikke lov til at være med til at styre Danmark.

  • Opgave: Hvad synes du er bedst: Den måde Danmark blev styret på under Christian IV eller den måde, vi bruger i dag. Find fordele og ulemper ved begge dele.

Når kongen inviterede til den store ridderfest, var det fordi Danmark lige havde været i krig med Sverige. I dag er Sverige et land, Danmark er meget gode venner med. Sådan var det dog ikke i 1616. Da kæmpede Danmark mod Sverige om at være det stærkeste land i Norden. Man var derfor fjender.

Når de to lande ikke kunne lide hinanden, skulle der ikke meget til, før man kom i krig med hinanden. I årene 1611–13 kom det til krig med Sverige fordi man ikke kunne blive enige om, hvem der havde ret til at handle med Rusland. Man kunne heller ikke blive enige om, hvem der ejede Finmarken. Det er et område, der ligger i det aller-nordligste Norge og Sverige. Scene fra Kalmarkrigen.

Kalmarkrigen

Krigen begyndte med, at kong Christian 4.s angreb den svenske by Kalmar. Det kom et til stort slag ved Kalmar mellem den danske og den svenske hær. Det var danskerne, der vandt. Det var det eneste store slag, der var i krigen. Det er derfor krigen mod Sverige hedder Kalmarkrigen.

I 1612 erobrede danskerne den svenske fæstning Elfsborg. Den ligger i dag ved den store by Göteborg. Samme år foretog den svenske konge Gustav II Adolf et frygteligt angreb på Skåne. Mange landsbyer blev plyndret og brændt. Den svenske konge blev dog til sidst besejret af en dansk hær ved byen Vidstø. Den svenske konge undslap kun i sidste øjeblik En af de danske soldater var Breide Rantzau, som var med til ridderfesten.

Kong Christian 4. byggede efter krigen en ny fæstningsby Christiansstad, som skulle beskytte Skåne, så svenskerne ikke angreb en anden gang. I januar 1613 sluttede krigen. Danmark og Sverige underskrev en fredsaftale ved byen Knærød. Resultatet af krigen var, at svenskerne måtte betale en stor erstatning til Danmark. Christian 4. syntes selv, at han vandt krigen. Danmark fik vist Sverige, at vi var de stærkeste, selv om man ikke kunne besejre svenskerne helt.

  • Opgave: Danmark har været i mange krige med Sverige. Brug internettet til at finde ud af, hvornår vi var i krig med Sverige?

ÅBENT tirsdag-søndag

KL. 10.00 - 17.00

sE LUKKEDAGE HER

​Dit besøg under COrona

LÆS MERE HER

Info om bil​letsalg

aktuelle ENTRÉPRISER

Voksne:​

​125 kr.

Studerende:​

65 kr.​

Gruppepris (min. 10 pers.):

100 kr. pr. pers.

Børn og unge under 18 år.

Gratis adgang​

Køb et årskort til Koldinghus og få gratis adgang året rundt >

​Kontakt Koldinghus

MUSEET PÅ KOLDINGHUS

Koldinghus 1

6000 Kolding

Hent rutevejledning

CVR: 18119897

Tlf.: 7633 8100

E-mail: museum@koldinghus.dk

MADKÆLDEREN

Tlf.: 7550 4798

E-mail: info@madkaelderen.dk