Chresten Berg 1829-1891

Chresten Berg var uddannet lærer og blev 1851 ansat som privatlærer i Starup. 1852-1861 var han lærer ved Borgerskolen i Kolding, hvor han var grundlægger af Teknisk Skole til uddannelse af unge til håndværk. 1861 flyttede han fra Kolding, men var 1865-1891 folketingsmand for Venstre, valgt af Kolding-kredsen. Han var Folketingets formand 1883-87 (dog suspenderet 25.1-24.7 1886 p.gr. af fængselsophold). Han opnåede tidligt en førende position i Venstre og var blandt Folketingets mest indflydelsesrige politikere. 1884 førte han Venstre frem til en stor valgsejr under devisen ”Gå aldrig på akkord med uretten”. Alligevel fortsatte Højreregeringen, der i årene 1885-1894 regerede på dekreter og provisoriske finanslove.


1871 grundlagde Chresten Berg Kolding Folkeblad og i 1874 Frederiksborg Amts Dagblad. I 1880erne grundlagde han en række aviser i jyske købstæder, der i mange år var samlet som De Bergske Blade.


Chresten Berg døde 1891, og hans ligfærd i Kolding blev et folkeopbud uden lige i byens historie. Han ligger begravet på Kolding Gamle Kirkegård på Tøndervej.


Johannes Ottesen (1875-1936):
Chresten Berg (1829-1891). 1932
Olie på lærred
Købt 1953. Tidligere i Otto Andrups samling
Forarbejde til maleri 1932 i Frederiksborgmuseet
MKH 15068

 

 

 

 


Chresten Bergs lommeur
Gave fra C. Bergs arvinger
MKH 13372
Indgraveret i kapselen: "Til Folketingsmand Berg fra Vælgerne i Vejle Amts 2. Valgkreds"


Uret var en gave til Chresten Berg og Maren Berg ved deres sølvbryllup i maj 1886 på et tidspunkt, hvor Berg selv sad i fængsel.

 

 

 

 


Årene 1884-94 kaldes ofte for "provisorietiden", idet højreregeringen med konseilspræsident J.B.S. Estrup i spidsen regerede imod Folketingets venstreflertal på dekreter og provisoriske finanslove. Det var en tid med voldsomme politiske spændinger og modsætninger. Under et politisk møde i Holstebro i 1885 nægtede Berg at sidde på podiet sammen med den stedlige politimester, hvilket ellers var krævet af Indenrigsministeriet. Politimesteren blev derfor med tvang fjernet fra podiet af to Berg-tilhængere. Som den formodede ophavsmand blev Berg tiltalt og i januar 1886 af Højesteret idømt seks måneders fængsel. Som formand afløstes han i fængselstiden af Sophus Høgsbro. Hans løsladelse gav anledning til store demonstrationer, men allerede senere samme år måtte han trække sig som formand for partiet, og han mistede politisk indflydelse, bl.a. fordi han indgik et forlig med højreregeringen.

 

Erindringsjeton for Chresten Berg 1886
Gave 1982 fra Tage Christensen, Kolding
MKH 284x1
Indskrift på forside: C. Berg - Folketingets Formand - d. 24. Juli 1886 - til Erindring f. Udholdenhed Seier
Indskrift på bagside: Lige for Alle - 2 x V Venstre (for Rigsdagens to venstrepartier) - Frihed Arbejde og Ret - Vi staae paa Lovens Grund og har en ren Samvittighed.


I anledning af Bergs løsladelse af fængslet blev der hos guldsmed C.E. Green, København, bestilt en jeton, der var bestemt til at bæres som emblem ved venstrefesten i Helsingør. Men da stemplet sprang efter prægning af tre eksemplarer, måtte denne anvendelse opgives. I et forsøg på at tjene omkostningerne ind fremstillede Green en lykkemønt, som han håbede på at kunne sælge til Bergs tilhængere, men han var uheldig og graverede en stavefejl: MØNDT i st.f. MØNT), hvorfor kun få mønter blev præget.


Den viste jeton fremstillede Green så til afløsning af lykkemønten, men da stemplet sprang ved første slag, lappede han stumperne sammen ved et indlæg, hvorved der fremkom et økseformet felt (bag museets påmalede nummer).

Knud Gamborg (1828-1900):
Chrestens Bergs begravelse 3. december 1891
Tegning
Gave 1982 fra Tage Christensen, Kolding
MKH 284x10


Chresten Bergs ligtog i København og i Kolding blev en meget stor begivenhed. Tusinder af mennesker, i Kolding måske op mod 30.000 mennesker. En højremand i Kolding udtrykte det, at det var "som om en konge blev stedt til hvile". Knud Gamborgs tegning viser ligtoget i København, hvor kisten førtes fra Helligåndskirken til Hovedbanegården.

Egekrans af sølv fra Chresten Bergs båre
sendt af Folketingets medlemmer
Gave fra C. Bergs arvinger
MKH 12354
Indskrift: C. Berg 1865-1891 - Fra Folketingets Medlemmer


Fra mange sider blev Chresten Berg hyldet. Hans båre var udsmykket med egekranse og blomstergrene af sølv. Således den her viste, som er sendt af Folketingets medlemmer.

Chresten og Marie Bergs gravsted
på Kolding Gamle Kirkegård afd. B nr. 11-16

Rasmus M. Andersen (1861-1930):
Chresten Berg. 1906
Bronze
Inskription på sokkelen: "Gå aldrig på akkord med uretten".


Chresten Berg tjente som folketingsmand for Kolding gennem en menneskealder. En statue af ham blev opstillet i 1906 på Banegårdspladsen, hvor den afsløredes i overværelse af næsten lige så mange mennesker, som deltog i hans ligfærd.


Men ligesom Berg levede en omskiftelig tilværelse, således har også hans statue oplevet omvæltninger. I 1989 blev den i forbindelse med en omlægning af Banegårdspladsen flyttet og genopstillet uden sokkel. I 1994 kom Chresten Berg efter mange henvendelser fra byens borgere dog tilbage på sin oprindelige sokkel efter endnu en flytning.Mindeblad for Chresten Bergs begravelse i København og Kolding 1891
MKH 12778

Projektor
Til forside
 
Dansk
English
Deutsch
YouTube
Besøg vores Facebook side
Til forsiden
Print
Sitemap
 

KONTAKT KOLDINGHUS

Museet på Koldinghus
Koldinghus 1

6000 Kolding
Postboks 91

Tlf. 76 33 81 00
E-mail: museum@koldinghus.dk

 

MADKÆLDEREN

Tlf: 75 50 47 98

E-mail: info@madkaelderen.dk

 

FIND KOLDINGHUS

Koldinghus 1
6000 Kolding

GPS-koordinat: 55° 29’ 26°N, 9° 28’ 20°E

ÅBNINGSTIDER

Alle dage kl. 10.00-17.00.
Museet er lukket 24. og 25. december samt 31. december og 1. januar

 

ENTRÈPRISER

Voksne:

90 kr.

Voksne inkl. HIMMELSTEN:

Studerende:

Studerende inkl.
HIMMELSTEN:

Børn og unge under 18 år

har gratis adgang. 

120 kr

45 kr.


75 kr.

 


 

PARKERING

For museets gæster er der P-pladser i og lige uden for Staldgården.

 

P-afgift: 11 kr. i timen.

 

To gratis P-pladser inde i Staldgården er forbeholdt handicapbiler.

Indkørslen gennem porten til parkeringspladsen i Staldgården fra Markdanersgade er lukket på grund af en reparation onsdag 19. april 2017.

Hvis du er gående, vil der være adgang til Staldgården lige ved siden af porten. Hvis du kommer i bil, vil der være adgang til Staldgården gennem porten fra Fredericiagade. Ved porten fra Fredericiagade er der en højbegrænsning på 220 cmTak TIL VORES SPONSORER

Alfa Laval Kolding A/S 

Alfix A/S
Andersen Partners Advokatfirma 

Autohuset Vestergaard A/S
Beierholm Revision 

BlueKolding A/S

BoxBudget.dk
Brand of Scandinavia
Business Kolding
Comwell Kolding a-s
Danfoss A/S

dankemi a/s

Dansk Firmapension
Dansk Gummi Industri A/S
Dansk Metal

Danske Bank
Deloitte

Ernst & Young

European Protein AS
Fiberline Composites A/S
Focus Advokater

From Grafisk A/S
Frøs Sparekasse
HANSENBERG
Home v/ Hanne Faaborg
Hotel Koldingfjord
IBA International Business Academy
IBC International Business College
JMA Byg I/S 
Jotun Danmark A/S

Jyske Bank

Klinisk Tandtekniker Eva Jørgensen
Kolding Hotel Apartments
Kolding Storcenter, Centerforeningen


Kolding Vinhandel
Menneskefaktor
Michael Baruah Consulting
Middelfart Sparekasse
Mos Mosh A/S
MTAB Danmark A/S
Nordea A/S
Nplus ApS
Nykredit
Ove Jæger A/S
P. Christensen Kolding A/S
PhotoCare Popp Photo
Prime Cargo A/S
PwC Trekantområdet
Rambøll
Riis Retail A/S

Sparekassen Kronjylland

Spar Nord Kolding

STRØH AS
Schneider Electric IT Danmark
Sparekassen Kronjylland

Spar Nord Kolding
STRØH AS
Svane Shipping
Sydbank Kolding A/S
Szocska Advokataktieselskab
Tegnestuen Mejeriet A/S

TOLKESERVICE v/Jytte Olesen
TORA A/S
Transport-Teknik A/S
TRESU Production A/S
Trillingsgaard & Høybye ApS
Würth Danmark A/S  

X-tension Aps

 

Læs mere om Erhvervsklubben here