Riddersalen

Riddersalen eller den store sal var det fornemme, repræsentative rum i middelalderens og renæssancens slotte og herregårde. På de kongelige slotte var riddersalen rammen om det officielle liv, modtagelse af fremmede fyrster og ambassadører, forleninger, og når kongen sad højesteret. Når de officielle pligter var vel gennemført omdannedes salen til festsal, til dansesal.


En riddersal på Koldinghus kan følges tilbage til middelalderen, til den da nyopførte vestfløj fra omkring 1500, hvor den nederste af de to normale etager sandsynligvis rummede den store sal, stedet hvor kongen samledes med sine råder fra kongeriget og fra hertugdømmerne. Men senest med Christian 4.s ombygning af slottet omkring 1600 er Riddersalen flyttet til øverste etage, til det middelalderlige skytteloft, der samtidig forhøjedes. På Koldinghus skabte Christian 4. - med faderens Kronborg som forbillede - Nordeuropas næstlængste riddersal, 57 meter lang, henover slotskirken og gennem hele vestfløjens øverste etage.


I denne sal forlenede Christian 4. i 1616 Slesvig til hertugen af Gottorp; ved samme lejlighed indstiftedes en ny ridderorden, ‘Den væbnede Arm'. Den tildeltes en række adelsmænd, der havde udmærket sig i Kalmarkrigen mod Sverige; den synes ikke uddelt senere. Og i denne sal var det, at Frederik 4. under et maskebal i 1711 blev opmærksom på den unge adelsfrøken Anna Sophie Reventlow, som han året efter bortførte fra fædrenehjemmet Clausholm og giftede sig med til ‘venstre hånd'; 1721 blev de to gift igen, men denne gang til ‘højre hånd', dvs. at Anna Sophie blev Danmarks dronning.


Da Frederik 4. i årene omkring 1720 ombyggede og moderniserede Koldinghus, nedlagdes Riddersalen; der var ikke længere brug for en stor sal på Koldinghus - eller på noget andet kongeligt slot udenfor København. Alle officielle statshandlinger var med enevældens indførelse i 1660 flyttet til København. Riddersalen opdeltes i flere rum; i vestfløjen indrettedes en række små værelser til slottets og hoffets tyende, og i den nuværende Riddersal indrettedes to pulterkamre til henholdsvis husfogeden og slottets oldfrue. Da slottet brændte i 1808 styrtede Kæmpetårnet, der mod syd hvilede på en tømmerkonstruktion tværs over Riddersalen, delvis sammen og knuste resterne af Riddersalen og den underliggende Slotskirke. 


Vestfløjen restaureredes under 1. verdenskrig, og ved den lejlighed genetableredes det skillerum, som Frederik 4. havde indbygget, som midlertidig nordgavl på vestfløjen; det adskiller nu Riddersal og Krigsmindesal. I 1930'erne genopførtes Kæmpetårnet, og ved denne lejlighed overdækkedes Kirkesal og Riddersal med betonlofter. Slottets nuværende Riddersal indgår i dag som et af slottets repræsentative rum, til rådighed for stat, region og kommune til officielle arrangementer.

Projektor
Til forside
 
Dansk
English
Deutsch
YouTube
Besøg vores Facebook side
Til forsiden
Print
Sitemap
 

KONTAKT KOLDINGHUS

Museet på Koldinghus
Koldinghus 1

6000 Kolding
Postboks 91

Tlf. 76 33 81 00
E-mail: museum@koldinghus.dk

 

MADKÆLDEREN

Tlf: 75 50 47 98

E-mail: info@madkaelderen.dk

 

FIND KOLDINGHUS

Koldinghus 1
6000 Kolding

GPS-koordinat: 55° 29’ 26°N, 9° 28’ 20°E

ÅBNINGSTIDER

Alle dage kl. 10.00-17.00.
Museet er lukket 24. og 25. december samt 31. december og 1. januar

 

ENTRÈPRISER

Voksne:

90 kr.

Voksne inkl. HIMMELSTEN:

Studerende:

Studerende inkl.
HIMMELSTEN:

Børn og unge under 18 år

har gratis adgang. 

120 kr

45 kr.


75 kr.

 


 

PARKERING

For museets gæster er der P-pladser i og lige uden for Staldgården.

 

P-afgift: 11 kr. i timen.

 

To gratis P-pladser inde i Staldgården er forbeholdt handicapbiler.

Indkørslen gennem porten til parkeringspladsen i Staldgården fra Markdanersgade er lukket på grund af en reparation onsdag 19. april 2017.

Hvis du er gående, vil der være adgang til Staldgården lige ved siden af porten. Hvis du kommer i bil, vil der være adgang til Staldgården gennem porten fra Fredericiagade. Ved porten fra Fredericiagade er der en højbegrænsning på 220 cmTak TIL VORES SPONSORER

Alfa Laval Kolding A/S 

Alfix A/S
Andersen Partners Advokatfirma 

Autohuset Vestergaard A/S
Beierholm Revision 

BlueKolding A/S

BoxBudget.dk
Brand of Scandinavia
Business Kolding
Comwell Kolding a-s
Danfoss A/S

dankemi a/s

Dansk Firmapension
Dansk Gummi Industri A/S
Dansk Metal

Danske Bank
Deloitte

Ernst & Young

European Protein AS
Fiberline Composites A/S
Focus Advokater

From Grafisk A/S
Frøs Sparekasse
HANSENBERG
Home v/ Hanne Faaborg
Hotel Koldingfjord
IBA International Business Academy
IBC International Business College
JMA Byg I/S 
Jotun Danmark A/S

Jyske Bank

Klinisk Tandtekniker Eva Jørgensen
Kolding Hotel Apartments
Kolding Storcenter, Centerforeningen


Kolding Vinhandel
Menneskefaktor
Michael Baruah Consulting
Middelfart Sparekasse
Mos Mosh A/S
MTAB Danmark A/S
Nordea A/S
Nplus ApS
Nykredit
Ove Jæger A/S
P. Christensen Kolding A/S
PhotoCare Popp Photo
Prime Cargo A/S
PwC Trekantområdet
Rambøll
Riis Retail A/S

Sparekassen Kronjylland

Spar Nord Kolding

STRØH AS
Schneider Electric IT Danmark
Sparekassen Kronjylland

Spar Nord Kolding
STRØH AS
Svane Shipping
Sydbank Kolding A/S
Szocska Advokataktieselskab
Tegnestuen Mejeriet A/S

TOLKESERVICE v/Jytte Olesen
TORA A/S
Transport-Teknik A/S
TRESU Production A/S
Trillingsgaard & Høybye ApS
Würth Danmark A/S  

X-tension Aps

 

Læs mere om Erhvervsklubben here