Christian 3.s Kapel

Christian 3. havde som ung oplevet Martin Luther i Worms, og efter den tid var han en ivrig og åbenlys tilhænger af Luthers lære. Efter Grevefejdens krigsår (1533-36) gik han straks i gang med at indføre den lutherske kirkeordning i Danmark med Kirkeordinansen af 2. september 1537 (på latin), og i en ændret udgave på dansk vedtaget 14. juni 1539, trykt først i 1542 - i dag kendt som Folkekirken.

Koldinghus havde Christian 3. overtaget allerede 1534, og omkring 1550 ombyggedes slottet til residensslot og til et kommende enkesæde for dronningen. Her indrettede kongeparret, der begge var dybt engageret i reformationstidens religiøse liv, i slottets sydvestlige hjørne det første protestantiske fyrstekapel i Norden. Kapellet skadedes ved en brand i 1581, men istandsattes og tjente som kapel i 1585, da Caspar Markdanner blev lensmand på Koldinghus. Om kapellet ved vi kun det, der umiddelbart kan aflæses i murværket: et rum over to etager med fire høje rundbuede vinduer, to mod syd og to mod vest; et pulpitur rummede kongens og dronningens stole med adgang fra den del af sydfløjen, hvor kongeparret havde deres bolig. Efter at Christian 4.s nye slotskirke under Kæmpetårnet stod færdig i begyndelsen af 1600-årene, var der ikke længere brug for det gamle kapel. 1614 deltes rummet i to etager; den øverste inddroges i kongens gemakker, medens den nederste indrettedes til bageri. I nordmuren ses to buer, der engang var dele af to bageovne, "en stor til grovbrød og en liden til sigtebrød at bage udi". Under gulvet ligger endnu resterne af ovnenes massive kampestensfundamenter, antydet med stiplede linier i marmorgulvet. Døren, der bryder den store ovnbue er fra Frederik 4.s ombygning af slottet omkring 1720, og det samme er de vinduesåbninger, der benyttes i dag.


Ved restaureringen er kapellet genskabt som et rum over to etager, men omdannet til foredragssal. Adgangen fra kongens gemakker til pulpituret er markeret med en lille trekantet balkon mod øst, men vore dages pulpitur er udformet uden tanke på det pulpitur, som Christian 3. lod opsætte. Adgang til det nye pulpitur opnås gennem en ny døråbning ud til det lille runde Badstuetårn fra Christian 4.s tid, der oprindelig kun gav adgang fra sydfløjens to øverste etager ned til den kongelige badstue, der stod på græsplænen i sikker afstand af slottet. Ved restaureringen af kapellet er søgt skabt et ærværdigt rum, der i materialer, former, farver og belysning skiller sig ud fra den øvrige del af fløjen.


Download her

Projektor
Til forside
 
Dansk
English
Deutsch
YouTube
Besøg vores Facebook side
Til forsiden
Print
Sitemap
 

KONTAKT KOLDINGHUS

Museet på Koldinghus
Koldinghus 1

6000 Kolding
Postboks 91

Tlf. 76 33 81 00
E-mail: museum@koldinghus.dk

 

MADKÆLDEREN

Tlf: 75 50 47 98

E-mail: info@madkaelderen.dk

 

FIND KOLDINGHUS

Koldinghus 1
6000 Kolding

GPS-koordinat: 55° 29’ 26°N, 9° 28’ 20°E

ÅBNINGSTIDER

Alle dage kl. 10.00-17.00.
Museet er lukket 24. og 25. december samt 31. december og 1. januar

 

ENTRÈPRISER

Voksne:

90 kr.

Voksne inkl. HIMMELSTEN:

Studerende:

Studerende inkl.
HIMMELSTEN:

Børn og unge under 18 år

har gratis adgang. 

120 kr

45 kr.


75 kr.

 


 

PARKERING

For museets gæster er der P-pladser i og lige uden for Staldgården.

 

P-afgift: 11 kr. i timen.

 

To gratis P-pladser inde i Staldgården er forbeholdt handicapbiler.

Indkørslen gennem porten til parkeringspladsen i Staldgården fra Markdanersgade er lukket på grund af en reparation onsdag 19. april 2017.

Hvis du er gående, vil der være adgang til Staldgården lige ved siden af porten. Hvis du kommer i bil, vil der være adgang til Staldgården gennem porten fra Fredericiagade. Ved porten fra Fredericiagade er der en højbegrænsning på 220 cmTak TIL VORES SPONSORER

Alfa Laval Kolding A/S 

Alfix A/S
Andersen Partners Advokatfirma 

Autohuset Vestergaard A/S
Beierholm Revision 

BlueKolding A/S

BoxBudget.dk
Brand of Scandinavia
Business Kolding
Comwell Kolding a-s
Danfoss A/S

dankemi a/s

Dansk Firmapension
Dansk Gummi Industri A/S
Dansk Metal

Danske Bank
Deloitte

Ernst & Young

European Protein AS
Fiberline Composites A/S
Focus Advokater

From Grafisk A/S
Frøs Sparekasse
HANSENBERG
Home v/ Hanne Faaborg
Hotel Koldingfjord
IBA International Business Academy
IBC International Business College
JMA Byg I/S 
Jotun Danmark A/S

Jyske Bank

Klinisk Tandtekniker Eva Jørgensen
Kolding Hotel Apartments
Kolding Storcenter, Centerforeningen


Kolding Vinhandel
Menneskefaktor
Michael Baruah Consulting
Middelfart Sparekasse
Mos Mosh A/S
MTAB Danmark A/S
Nordea A/S
Nplus ApS
Nykredit
Ove Jæger A/S
P. Christensen Kolding A/S
PhotoCare Popp Photo
Prime Cargo A/S
PwC Trekantområdet
Rambøll
Riis Retail A/S

Sparekassen Kronjylland

Spar Nord Kolding

STRØH AS
Schneider Electric IT Danmark
Sparekassen Kronjylland

Spar Nord Kolding
STRØH AS
Svane Shipping
Sydbank Kolding A/S
Szocska Advokataktieselskab
Tegnestuen Mejeriet A/S

TOLKESERVICE v/Jytte Olesen
TORA A/S
Transport-Teknik A/S
TRESU Production A/S
Trillingsgaard & Høybye ApS
Würth Danmark A/S  

X-tension Aps

 

Læs mere om Erhvervsklubben here